6.2.4 Opinnoissa edistyminen

Paikalliset kirjaukset

Lukiossa käytetään etenemisestettä, jos hylättyjä kursseja on yhteensä enemmän kuin lukion päättötodistus sallii. (kts. taulukkoa luvussa 6.3. Etenemiseste voi tulla kyseeseen, jos hylättyjä on enemmän kuin taulukossa). Tästä voidaan poiketa perustellusta syystä rehtorin ja oppiaineen opettajan päätöksellä. Opintojen etenemisen määrittelyllä ei tiukenneta lukion opetussuunnitelman perusteissa määrättyä oppiaineen oppimäärän suoritusvaatimusta. Tavoitteena on varmistaa opiskelijan menestyminen seuraavillakin kursseilla.

TULEVAISUUDEN LUKIO-KESKUSTELURYHMÄSSÄ KÄYTYÄ DEBATTIA:

Lukion uuden opsin luvussa 6.2.4 sanotaan mm. "Menettelystä, kuten esimerkiksi mahdollisen etenemisesteen käytöstä, päätetään opetussuunnitelmassa. Opintojen etenemisen määrittelyllä ei voida kuitenkaan tiukentaa näissä lukion opetussuunnitelman perusteissa määrättyä oppiaineen oppimäärän suoritusvaatimusta."

Mikä on siis sellainen tenemiseste, joka Ei tiukenna suoritusvaatimuksia?

  • ”Meillä päädyttiin muutama vuosi sitten kirjaamaan etenemiseste OPSiin sen jälkeen, kun keskustelimme yo-kirjoittajien tasosta. Karkeana esimerkkinä pohdimme tapausta, jossa opiskelija voi kirjoittaa esimerkiksi englannin, vaikka kaikista kursseista olisi tullut arvosana 4.

    Etenemiseste on kirjattu toistaiseksi englantiin ja matematiikkaan juurikin muotoilulla "jos hylättyjä kursseja on yhteensä enemmän kuin lukion päättötodistus sallii." Toki vielä lisäyksellä, että asiassa voidaan aina käyttää myös aineenopettajan harkintaa.

    Kertaakaan etenemisestettä ei ole taidettu käyttää, mutta sen olemassaolo antaa opettajalle yhden työkalun lisää puuttua opiskelijan opintoihin, jos tämä itse etenee ihan hällä väliä asenteella.

  • Eurajoella ollaan pääymässä suunnilleen tällaiseen muotoiluun:

    "Lukiossa käytetään etenemisestettä, jos hylättyjä kursseja on yhteensä enemmän kuin lukion päättötodistus sallii. (kts. taulukkoa luvussa 6.3. Etenemiseste voi tulla kyseeseen, jos hylättyjä on enemmän kuin taulukossa). Tästä voidaan poiketa perustellusta syystä rehtorin ja oppiaineen opettajan päätöksellä. Opintojen etenemisen määrittelyllä ei tiukenneta lukion opetussuunnitelman perusteissa määrättyä oppiaineen oppimäärän suoritusvaatimusta. Tavoitteena on varmistaa opiskelijan menestyminen seuraavillakin kursseilla. "

6.2.4 Opinnoissa edistyminen

"Opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen. Tietojen antamisesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa." (Lukioasetus 810/1998, 6 § 1 mom.)

Jotta oppilaitos voisi varmistaa, että huoltajat saavat asetuksen mukaisen tiedon opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä, lukio voi edellyttää huoltajan allekirjoitusta tai vastaavaa sähköistä kuittausta tiedotteisiin sellaisilta opiskelijoilta, jotka eivät vielä ole täysi-ikäisiä.

"Opetussuunnitelmassa määrätään oppiaineittain tai aineryhmittäin kursseista, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä asianomaisen aineen tai aineryhmän opinnoissa etenemiseen. Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut edellä mainittuja opintoja hyväksytysti, tulee varata mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat opinnoissa etenemisen." (Lukioasetus 810/1998, 7 § 1 mom.)

Opiskelijan opintojen etenemistä tulee seurata. Menettelystä, kuten esimerkiksi mahdollisen etenemisesteen käytöstä, päätetään opetussuunnitelmassa. Opintojen etenemisen määrittelyllä ei voida kuitenkaan tiukentaa näissä lukion opetussuunnitelman perusteissa määrättyä oppiaineen oppimäärän suoritusvaatimusta.

Opiskelijalle tulee pyynnöstä antaa mahdollisuus hylätyn kurssiarvosanan korottamiseen osoittamalla osaamista kurssin keskeisissä tiedoissa ja taidoissa. Opetussuunnitelmassa määrätään tarkemmin uusimisen tavoista.

Opetussuunnitelmassa määrätään, millä tavoin opiskelijalle annetaan mahdollisuus korottaa myös hyväksyttyä kurssiarvosanaa. Arvioinnin tulee olla tällöinkin monipuolista. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista parempi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä