6.2.1 Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät

Paikalliset kirjaukset

Kurssien suoritus ja arviointi

Valtakunnallisiin perusteiden (luku 6) lisäksi seuraavat koulukohtaiset ohjeet:

Mikäli opiskelija on kurssilta poissa niin paljon, että kurssin sisältöjen omaksuminen olennaisesti vaikeutuu, voivat opettaja, rehtori ja opo yhdessä päättää , että kurssisuoritusta ei arvostella. Vaikka kurssi jäisi suorittamatta, opiskelija voi jatkaa opiskeluaan.Suorittamatta jäänyt pakollinen kurssi on kuitenkin suoritettava ennen päättötodistuksen saamista.

Oppiaineen hyväksytty minimisuoritus
Kuusi ja useampia kursseja käsittävän oppiaineen kursseista kaksi kurssia saa olla hylättyjä, kunhan ne eivät ole peräkkäin.

Syventävien kurssien arviointi

Syventävät kurssit arvioidaan arvosanoilla 4-10.

6.2.1 Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät

"Edellä 1 momentissa tarkoitettu arvostelu annetaan numeroin tai muulla opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4…" (Lukioasetus 810/1998, 6 § 2 mom.)

Pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien arvosana annetaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjauksen kursseja ja teemaopintojen kursseja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Valtakunnalliset soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty). Paikallisesta syventävästä tai soveltavasta kurssista voidaan antaa arvosanaksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Paikallisten syventävien ja soveltavien kurssien arvioinnista päätetään opetussuunnitelmassa.

Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat täydentää ja täsmentää arvosanaa. Kesken olevan kurssisuorituksen merkintätavasta ja suorituksen täydentämiskäytännöistä voidaan päättää opetussuunnitelmassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä