Paikalliset kirjaukset

Paikallista pohdintaa:

Pitkän matematiikan pakollisien kurssien sisältöihin yleensä on tullut vain vähän muutoksia. MAY1 on täysin erilainen kuin entinen MAA1. Varsinaisen pitkän matematiikan ensimmäinen kurssi MAA2 onkin jo entiseen malliin polynomifunktiot ja yhtälöt. Tämän kurssin sisällöissä ei mainita ensimmäisen asteen yhtälöitä, mutta varmastikin ne on syytä kerrata kurssin aluksi.

Kaikkiin kursseihin on tullut lisäyksenä: osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kurssin sisällön esim. (MAA2) polynomifunktion tutkimisessa ja polynomiyhtälöihin ja polynomiepäyhtälöihin sekä polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Yhdistetyn funktion derivointi tulee kurssissa MAA7 (trigonometria), Maa8 (juuri- ja logaritmifunktio-) kurssista on poistettu yhdistetyn funktion derivointi ja käänteisfunktioon liittyvät asiat. Siihen on kuitenkin tullut lisäyksenä potenssien laskusääntöjen kertaus, myös murtopotenssit. Eli tässä yhteydessä varmaan myös neliöjuurilausekkeiden pyörittäminen.

Todennäköisyys ja tilastokurssi on tullut MAA10-kurssiksi.

Syventävistä kursseista:
- Lukuteoria ja todistaminen; (MAA11) täällä tulee lukujonot ja summat uudestaan entisen lukuteoria ja logiikka kurssin sisältöjen lisäksi.
- Algoritmit matematiikassa; (MAA12) suurin piirtein entisen numeerisia ja algebrallisia menetelmiä kurssin sisältö.
- Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi MAA13: tässä entisen Maa13 kurssin sisältö, mutta lisänä käänteisfunktio.

Kertauskurssi on välttämätön ottaa ohjelmaan koulukohtaisena soveltavana kurssina opintojen lopuksi.

Viisijaksojärjestelmään siirtyminen tarkoittaisi sitä, että joka ikisessä jaksossa olisi MAA kurssi. Suoritusjärjestys voisi olla seuraava:
1. vuosi: MAY1, MAA2 (polynomit ja funktiot) , MAA3 (geometria), MAA4 (vektorit), MAA5 (analyyttinen geometria)
2. vuosi: MAA6 (derivaatta), MAA7(trigonometria), MAA8 (juuri- ja logaritmif), MAA9 (integraali), MAA10 (tn laskenta), MAA11(lukuteoria ja todistaminen)
3. Vuosi: MAA 12(algoritmit matematiikassa), MAA13 (diff ja int.lask jatkokurssi), MAA14 Kertauskurssi

Arviointi:

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin asteikolla 4-10.

Kurssiarvosana määräytyy kurssikohtaisesti sovitulla tavalla esimerkiksi kurssikokeen, välikokeiden, tutkimustehtävien, projektien sekä tuntiaktiivisuuden arvioinnin perusteella.

Kursseilla voidaan käyttää myös oppilaan itsearviointia ja vertaisarviointia.

Hyväksyttyä kurssimerkintää ei pääsääntöisesti voi saada, jos kurssikokeen arvosana on hylätty. Myös kurssiin kuuluvien kurssiarvosanaan vaikuttavien kirjallisten tehtävien tekeminen on edellytys kurssiarvosanan saamiselle.

Oppiaineen lopullinen arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen keskiarvon perusteella. Kurssien keskiarvoa voidaan korottaa esimerkiksi tentin avulla tai arvioinnista päättävien harkinnan perusteella.

Kommentit

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin asteikolla 4-10.

Kurssiarvosana määräytyy kurssikohtaisesti sovitulla tavalla esimerkiksi kurssikokeen, välikokeiden, tutkimustehtävien, projektien sekä tuntiaktiivisuuden arvioinnin perusteella.

Kursseilla voidaan käyttää myös oppilaan itsearviointia ja vertaisarviointia.

Hyväksyttyä kurssimerkintää ei pääsääntöisesti voi saada, jos kurssikokeen arvosana on hylätty. Myös kurssiin kuuluvien kurssiarvosanaan vaikuttavien kirjallisten tehtävien tekeminen on edellytys kurssiarvosanan saamiselle.

Oppiaineen lopullinen arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen keskiarvon perusteella. Kurssien keskiarvoa voidaan korottaa esimerkiksi tentin avulla tai arvioinnista päättävien harkinnan perusteella.

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä