Paikalliset kirjaukset

Suurin muutos edelliseen LOPSiin on se, että valtakunnallisia kursseja on yksi vähemmän. Opiskelijan aktiivinen rooli korostuu entisestään.

Arviointi

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4-10. Kurssiarvosana määräytyy kurssikohtaisesti sovitulla tavalla. Tuntityöskentely, palautetut tehtävät ja portfoliotyöskentely voivat esimerkiksi olla arvioinnin perusteena.

Oppiaineen päättöarviointi

Kuvataiteen päättöarviointi määräytyy kurssien keskiarvon perusteella. Rajatapauksissa voidaan harkita ylöspäin pyöristämistä esimerkiksi kuvataiteen lukiodiplomin perusteella.

Suoritusjärjestys

KU1- kurssi Kuvat ja kulttuurit suoritetaan ennen muita kuvataiteen kursseja. Jos opiskelija osoittaa harrastuneisuutta ja tarvittavia taitoja suorittaakseen jonkin muun kurssin ensimmäisenä, voidaan opettajan kanssa sopia suoritusjärjestyksestä.


Itsenäinen suoritus

Kuvataiteen kursseja ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti. Itsenäisestä suorituksesta neuvotellaan opettajan kanssa hyvin ajoin. Jos opiskelija saa suorittaa kurssin itsenäisesti, hän on itse velvollinen huolehtimaan suoritustensa etenemisestä suorituksen alussa sovitun aikataulun mukaisesti. Opettaja ja opiskelija sopivat keskenään kurssiarviointiin vaikuttavista töistä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa.


Koulun ulkopuolella suoritetut kurssit

Koulun ulkopuolella suoritetuista opinnoista neuvotellaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti. Opintojen sisältöjen on oltava opetussuunnitelman sisältöjen mukaisia.


Aihekokonaisuuksien korostuminen kursseilla

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä


Kuvataiteen opinnoissa aktiivinen kansalaisuus näkyy esimerkiksi taiteellisin keinoin toteutettavilla kannanotoilla ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin sekä oppilaan omassa aktiivisessa toiminnassa esimerkiksi ympäristön suunnittelun pohdinnassa ja ympäristön visuaalisuuteen vaikutettaessa. KU1, KU2

Hyvinvointi ja turvallisuus

Kuvataiteessa hyvinvointi tulee esille esimerkiksi ympäristön suunnitteluun vaikuttamisena. KU2

Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu

Kuvataiteen opinnoissa kestävä elämäntapa tulee esille esimerkiksi ympäristön suunnittelussa ja havainnoinnissa sekä kulttuuriperintöä käsitellessä. KU2

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

Kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurien tuntemusta käsitellään kuvataiteen opinnoissa kuvataiteen teosten sekä muiden kuvien pohjalta. Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys näkyy myös arkkitehtuurin, muotoilun ja ympäristön aihe-alueita pohdittaessa. Aihekokonaisuus on läsnä kaikissa kuvataiteen kursseissa tärkeänä osana opintoja. KU1, KU2, KU3, KU4

Monilukutaito ja mediat

Monilukutaito liittyy oleellisesti erilaisten kuvien tulkintaan, esimerkiksi mainoksiin ja taidekuviin. Erilaiset kuvien analyysitavat ovat osa kuvataiteen opintoja kuten myös kriittinen arviointi erilaisiin kuvastoihin liittyen, esimerkiksi median kuviin. KU1, KU3

Teknologia ja yhteiskunta

Teknologia näkyy kuvataiteen opinnoissa esimerkiksi opiskelijan keinona tuottaa itse kuvia sekä kuvataiteen kentällä käsiteltävänä teemana ja välineenä tehdä taidetta. KU3

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä