Suunnitelmat

Opiskelijoiden konetilanteen kartoitus

Alkavien ja jatkavien osalta on kartoitettu wilma-kyselyllä, kuinka monella on oma kone käytettävissä kouluaikana ja ketkä tarvitsevat sellaisen koulun kautta. Tämän kyselyn perusteella lähetettiin tarjouspyynnöt ja tällä hetkellä tulleita tarjouksia harkitaan ja vertaillaan.