MIHIN RAHAA SAATIIN?

Hankkeelle myönnettiin rahoitusta seuraavan hakemuksen perusteella

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on saada laitekanta riittävän suureksi ja monipuoliseksi, jotta uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittäminen olisi mahdollista kaikissa oppiaineissa sekä sähköistyvän ylioppilaskirjoitusten vaatimukset pystyttäisiin ottamaan huomioon jo kurssien arvioinnissa.

Konkreettiset tavoitteet:

1. tvt laitekanta on riittävä digiajan lukion toimintojen toteutukseen

2. sähköiset kokeet ovat käytössä kaikissa oppiaineissa.

3. sähköisiä oppimisympäristöjä käytetään tehokkaasti ja monipuolisesti kaikissa oppiaineissa.

4. e-oppikirjat ovat käytössä

5. tvt-laitteiden lisääntymisen myötä opiskelutapojen muuttaminen yhä enemmän yksilöllisiksi, itseohjautuviksi sekä menetelmien monipuolisen käytön lisääminen on mahdollista.

6. sähköistymissuunnitelmat on päivitetty jokaiseen oppiaineeseen.

Aikataulu: Hanke alkaa elokuussa 2015 ja loppuu viimeistään joulukuussa 2017.

Tämä alustava aikataulu laitettiin hankehakemukseen:

lukuvuosi 2015-2016

syyslukukausi: sähköistymissuunnitelmat laaditaan kaikkiin oppiaineisiin. Laitehankintojen suunnittelu ja tarjouspyynnöt

kevätlukukausi: laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, koulutus ja kokeileva sähköistäminen kaikissa oppiaineissa.

syyslukukausi 2016:

digiaikaan siirtyminen uusien laitteiden ja ohjelmistojen kanssa täydellä volyymilla (sähköiset kokeet kaikissa aineissa ja sähköiset oppimisympäristöt laajasti käytössä opetuksessa). e-kirjat otetaan käyttöön, mikäli laadukkaita ja interaktiivisia versioita on saatavilla ko oppiaineeseen.

kevätlukukausi 2017: Hankkeen onnistumisen arviointi

Hankkeen toteutumisen arviointi

Jokaisen lukukauden lopulla tehdään kysely sekä opettajakunnalle että opiskelijoille tvt:n opetuskäytöstä. Opiskelijoilta kerätään lisäksi palautetta ja uusia ideoita jokaisen kurssipalautteen yhteydessä.

Hankkeesta tiedottaminen

Koulun uusilla peda.net - sivuilla tiedotetaan hankkeen etenemisestä.

Hankkeen alustava kustannuslaskelma

Alkuperäinen hakemus oli suuruudeltaan 98500€. Siitä saatiin 89 % eli 87500€, josta kunnan osuus 17500 €.

Saadun summan ja haetun summan suhteessa jaetut karkeat kustannukset:

henkilöstömenot

11 000

koordinointi, suunnittelu, neuvonta ja ohjaus, arviointi, raportointi ja julkaisut, tiedotus

koulutus ja matkakulut

5 300

palveluiden ostot

4 400

asennuspalvelut ja atk-tuki

laitehankinnat ja materiaalimenot

66 800