Opetuksen ja kurssien tavoitteet

Opetuksen tavoitteet

Hyvä, tasapainoinen ja sivistynyt ihminen, näin määrittää lukiolaki lukio-opetuksen tehtävät. Se sivistys on oman osaamisen ja itsensä kehittämistä; tiedonhankintaa, kriittistä suhtautumista tietoon, valintojen vastuullista tekemistä ja omaehtoista oman maailmankuvan rakentamista. Maailmankuvan, jonka arvoissa ihmisen arvo ja kunnioittaminen korostuu.

Tee parhaasi ja ylitä itsesi, itsensä ylittämistä varten koulu ja opetus ovat olemassa.

Lukio valmentaa myös jatko-opintoihin. Koulun opinto-ohjauksessa ja opinto-ohjauksen nettisivun linkkien kautta voit tutustua jatko-opintojen pääsy- ja opiskeluvaatimuksiin.

Jos tiedät, mihin aiot lukion jälkeen, se helpottaa kurssivalintojasi. Jos tulevaisuuden suunnitelmat eivät ole selvillä, niin ei pidä stressaantua. Lukio antaa vahvan pohjan tulevaisuuteen. os tiedät tavoitteesi, toteuta ne. Jatko-opintoihin pyrkiminen vaatii joskus monta yritystä. Kasvatus/hoitoala, lääketiede, humanistiset ja yhteiskunnalliset alat ovat sellaisia, joihin päässeistä vuosittain suurin osa on vanhoja ylioppilaita. Matematiikkaa, tekniikkaa, fysiikkaa opiskelemaan valituista enemmistö taas on hakukevään ylioppilaita.