Lukion tuntijako

Lukion tuntijako

Oppiaine tai aineryhmä Pakolliset kurssit Syventävinä opintoina tarjottavien
valtakunnallisten kurssien määrä
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3
Kielet
perusopetuksen vuosiluokilta
1-6 alkava kieli (A-kieli)
perusopetuksen vuosiluokilta
7-9 alkava kieli (B-kieli)
muut kielet

6

52

2

8+8
Matematiikka
yhteinen kurssi
lyhyt oppimäärä
pitkä oppimäärä

1
5
9


2
3
Ympäristö ja luonnontieteet
Biologia
Maantiede
Fysiikka
Kemia
Uskonto tai elämänkatsomustieto
Filosofia
Psykologia
Historia
Yhteiskuntaoppi
Taito- ja taideaineet
Liikunta
Musiikki
Kuvataide
Terveystieto
Opinto-ohjaus
Teemaopinnot

2
1
1
1
2
2
1
3
3

2
1-2
1-2
1
2


3
3
6
4
4
2
4
3
1

3
2
2
2

3
     
Pakolliset kurssit
Syventävät kurssit vähintään
Soveltavat kurssit
Kurssit yhteensä vähintään
47-51
10

75