Ajankohtaiset ilmoitukset

Lukuvuoden aloitus

Lukuvuosi aloitetaan Pielaveden kunnassa lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan Opetushallituksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen suosituksia ja ohjeita. Epidemiavalmiusryhmä linjasi 7.8.2020 Pielaveden kunnan ohjeistuksen tässä tilanteessa.

Valtiovallan ohjeiden mukaisesti ne oppilaat, jotka ovat vierailleet viimeisen kahden viikon sisällä sellaisessa maassa, joka luetaan riskiryhmään kuuluvaksi maaksi, tulisi jäädä kahden viikon omaehtoiseen karanteeniin ennen kouluun tuloa. Tällaisessa tapauksessa huoltaja on yhteydessä kouluun.

Aloitamme koulunkäynnin pitkälti keväällä harjoitelluilla toimenpiteillä. Hyvä käsihygienia ja turvavälien muistaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä, joilla turvaamme koulunkäynnin sujumisen. Koulukuljetukset järjestetään normaalisti ja niissä noudatetaan toukokuun lähiopetuksen aikaisia ohjeistuksia. Kouluun saavuttaessa pyritään välttämään lähikontakteja varsinkin muiden ryhmien oppilaiden välillä. Koulupäivän alkaessa siirrytään suoraan luokkatilaan ja pestään kädet.

Välitunneilla pyritään välttämään eri ryhmien välisiä kontakteja.

Ruokailut järjestetään porrastetusti. Ruokailuun mennessä on ehdottoman tärkeää pestä kädet. Eri ryhmät voivat olla ruokasalissa yhtäaikaa, mutta eri ryhmien oppilaat eivät istu samoissa pöydissä. Oppilas ottaa ruokansa itse, mutta ryhmien välissä vaihdetaan ottimet jakolinjastoon. 

Oppilashuolto järjestetään normaalisti. Kuraattori, psykologi ja muu oppilashuollon henkilöstö voi kulkea eri yksiköiden välillä. Myös etäyhteyksiä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

Flunssaoireisena ei saa tulla kouluun. Mikäli oireita tulee päivän aikana niin oppilas siirretään tyhjään luokkaan ja huoltaja hakee hänet kotiin.

Ensimmäinen koulupäivä keskiviikkona 12.8 alkaa klo 8.55 ja päättyy noin klo 12 (koulukyydit kulkevat vasta klo 15). Oppilaat tulevat aamulla wilmaviestissä ilmoitettuun paikkaan, kuutoset pääoven eteen, seiskat lähiliikuntapaikalle ja 8-9 luokkalaiset suoraan pesäluokkiinsa. Torstaista lähtien edetään normaalin lukujärjestyksen mukaisesti.

Tervetuloa kouluun!