Kokeilu

Äidinkieli

  Arviointiasetelma

  T1 Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky (7-9 A1 englanti)

  edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä

  • Oppilas tietää, että englanti on lingua franca.
  • Oppilas antaa esimerkkejä englannin kielen asemaan ja variantteihin liittyvistä ilmiöistä.
  • Oppilas pohtii ajattelulle annettujen vihjeiden perusteella kielen ja kulttuurin suhdetta englannin osalta.
  • Oppilas ajattelulle annettujen vihjeiden perusteella havaitsee, että arvot vaihtelevat riippuen yksilöllisestä kokemuksesta ja kulttuurisesta näkökulmasta.
  • Oppilas osaa kuvata pääpiirteittäin, missä englantia puhutaan sekä mainita englannin levinneisyyden syitä.
  • Oppilas osaa pohtia englannin kielen asemaan, variantteihin ja arvostukseen liittyviä ilmiöitä.
  • Oppilas osaa pohtia kielen ja kulttuurin suhdetta englannin osalta. Oppilas havaitsee, että arvot vaihtelevat riippuen yksilöllisestä kokemuksesta ja kulttuurisesta näkökulmasta.
  • Oppilas erottaa toisistaan eri sosiaalisia ja alueellisia variantteja.
  • Oppilas pohtii englannin levinneisyyden seurauksia.
  • Oppilas ottaa huomioon variantteihin ja kulttuurisiin kokemuksiin liittyviä näkökulmia omassa viestinnässään.

  T2 Maailmankansalaisen taitojen kehittäminen englannin kieltä hyödyntämällä (7-9 A1 englanti)

  kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista

  • Oppilas huomaa annettujen vihjeiden perusteella mahdollisuuksia toimia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
  • Oppilas huomaa annettujen vihjeiden perusteella mahdollisuuksia toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
  • Oppilas tietää mahdollisuuksia toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
  • Oppilas osaa tehdä havaintoja mahdollisuuksista toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
  • Oppilas kehittää annettujen vihjeiden perusteella taitojaan toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.
  • Oppilas kehittää itsenäisesti taitojaan toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.

  Arviointitavat

  • Itsearviointi = Itsearviointi
  • Opettajan arviointi = Opettajan arviointi

  Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdä arviointikortteja.