Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus Pertunmaan Yhtenäiskoulussa

Ohjauksen järjestämistä ja toteuttamista säätelee valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma sekä sen kunta/koulukohtaiset lisäykset. Ohjausta toteutetaan

 • opetussuunnitelman mukaisesti annettavana oppilaanohjauksena, joka muodostuu henkilökohtaisesta, pienryhmä- ja luokkaohjauksesta (yläkoulu), sekä
 • koko koulun ohjauksena

Ohjaus muodostaa koko perusopetuksen kestävän jatkumon. Se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä toimintaa. Ohjaus on oppilaan kasvun ja kehityksen tukemista, opiskeluvalmiuksien ja sosiaalisten valmiuksien edistämistä, elämänsuunnittelussa tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämistä sekä opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevien ratkaisujen tukemista.

Ohjauksen tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja tasa-arvoa koulussa, tukea opiskelun onnistumista sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta. Ohjaus toteutetaan ohjauksesta vastaavan opinto-ohjaajan, opettajien, oppilashuoltohenkilöstön ja muun henkilöstön välisellä yhteistyöllä. Opintopolun siirtymävaiheissa oppilaan ohjaus tulee järjestää moniammatillisena yhteistyönä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat.

OPPILAANOHJAUKSEN SISÄLLÖT VUOSILUOKILLA 7-9

Yläkoulussa 7 lk.

 • tutustutaan omaan luokkaan, koulun tapoihin ja sääntöihin
 • perehdytään yläkoulun opiskelu- ja toimintatapoihin, koulukulttuuriin
 • opetellaan oman opiskeluohjelman laatimista valinnaisainevalintojen yhteydessä
 • tutustutaan hyvän oppimisen edellytyksiin ja oppimistyyleihin
 • tehdään tiedonhankintaharjoituksia
 • tutustutaan työelämään (mm. huoltajan haastattelu hänen työstään, TET -jakso 2 päivää)

Itsetuntemus uravalinnan tukena 8 lk.

 • syvennetään itsetuntemusta
 • terve itsetunto, omien vahvuuksien löytäminen
 • pohditaan omia peruskoulun jälkeisiä jatko-opintoedellytyksiä
 • tutustutaan eri ammatteihin (mm. vierailut oppilaitoksiin)
 • jatketaan työelämään tutustumista (mm. TET – jakso 1 viikko keväällä, vierailut yrityksiin)

Jatkokoulutukseen hakeutuminen ja uravalinta 9 lk.

 • omat vahvuudet ja niiden kehittäminen
 • Suomen koulutusjärjestelmä
 • perehdytään peruskoulun jälkeisiin jatko-opintomahdollisuuksiin (mm. vierailut oppilaitoksiin)
 • yhteishaku ja hakeutuminen jatko-opintoihin
 • työelämätietous (mm. TET – jakso 1 viikko sekä syys- että kevätlukukaudella, yritysvierailut)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä