KAKE

Kasvatuskeskustelujen vaiheet

 

PERTUNMAAN YHTENÄISKOULUN KASVATUSKESKUSTELU- JA RANGAISTUSKÄYTÄNNÖT

 

KUUSI ASKELTA

1. Oppilas / opettaja soittaa kotiin ja kertoo tapahtuneesta/soiton syyn. Myös luokanopettaja / luokanvalvoja puhuu oppilaan huoltajan kanssa.

2. Jälki-istunto

3. Vanhemmat ja kuraattori kutsutaan paikalle kasvatuskeskusteluun

4. Asia viedään oppilashuoltotyöryhmään, vanhemmat ja oppilas paikalla

  • oppilashuoltoryhmä (OHR) päättää, mitkä ovat jatkotoimenpiteet

5. Rehtorin antama kirjallinen varoitus oppilaalle

6. Määräaikainen erottaminen koulusta (enimmillään kolme kuukautta)

 

Lievissä koulun sääntöjen rikkomuksissa opettaja tai rehtori puhuttelee oppilasta. Ilmoitus häiriö- tai myöhästymismerkinnästä tehdään luokanopettajalle, -valvojalle ja tarvittaessa edelleen myös huoltajalle esim. Wilma-ohjelmalla. Opettaja voi harkinnan mukaan siirtyä suoraan kohtaan 2, jos katsoo että siihen on aihetta. Vakavissa rikkomuksissa kuten väkivaltaisessa käytöksessä voi OHR tulla mukaan kuvioon jo aiemmin.

Kasvatuskeskustelut pitää luokanopettaja tai luokanvalvoja.

 

Kolmesta kerrasta seuraa soitto kotiin/kasvatuskeskustelu: KaKe-portaiden 1. taso -

  • myöhästely
  • oppituntien häirintä, luokasta poistaminen
  • luvaton koulun alueelta poistuminen
  • muiden koulun sääntöjen rikkominen esim. välituntilusmuilu koulun sisällä,lumipallojen heittely koulun pihalla tai pallottelu koulun sisätiloissa, 
  • tarkoituksellinen fyysinen/henkinen ärsyttäminen ja nujakointi
  • kännykän luvaton käyttö oppitunnilla
  • opettajan ohjeiden noudattamatta jättäminen

 

Seuraavista rikkeistä seuraa ensimmäisellä kerralla soitto kotiin ja jälki-istunto, rikkeen toistuessa vanhemmat pyydetään koululle: 

  • ilkivalta koulurakennusta, koulun irtaimistoa, opettajan tai oppilastoverin omaisuutta kohtaan
  • lintsaaminen
  • lunttaaminen
  • vilpillinen käytös kuten valehtelu, salakuvaaminen, kuvien tms. levittäminensosiaalisessa mediassa jne.

 

Seuraavista rikkeistä oppilaan vanhemmat kutsutaan koululle. Väkivaltaisesta käytöksestä laaditaan väkivaltaraportti. Oppilaan toiminnasta tehdään ilmoitus lastensuojeluun kun kyseessä on: päihteet, teräase, törkeä/toistuva väkivaltainen käytös, varastaminen tai muu lain mukaan ilmoitettava asia.

  • päihteet ja tupakointi
  • teräaseen tai tulentekovälineiden tuominen kouluun
  • väkivaltainen käytös
  • varastaminen

 

 

Huom!

Koulukiusaamisasioita selvittää kiva-tiimi.

Epäasiallisesta kielenkäytöstä kuten haistattelusta ja kiroilemisesta seuraa jälki-istunto.

Jatkuvasta koulutehtävien laiminlyönnistä on mahdollista jättää oppilas koulun jälkeen laiskanläksyyn.

 

 

Mitä on kasvatuskeskustelu?

 

Kasvatuskeskustelun tavoitteena on koulun sääntöjen parempi noudattaminen ja niiden ymmärtäminen, sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön tiivistyminen.

 

Koulun sääntöjä rikkonut oppilas määrätään ensisijaisesti kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelusta vastaa luokanopettaja tai luokanvalvoja. Kasvatuskeskustelussa opettaja käy oppilaan kanssa läpi, miten oppilas on rikkonut koulun sääntöjä, miksi sekä miten hänen tulisi toimia, jotta noudattaisi yhteisiä sääntöjä. Koululla on keskustelua varten oma lomake. Kasvatuskeskustelussa voi olla mukana myös tilanteen/tapahtuman nähnyt opettaja.

 

Keskustelun lisäksi oppilas soittaa huoltajalleen ja kertoo, miksi hän on keskustelussa. Jos rikkeen tehnyt oppilas on esi- tai alkuopetuksen oppilas, voi opettaja soittaa oppilaan puolesta. Jos oppilas ei tavoita huoltajaansa, hän kirjoittaa selvityksen asiasta ja vie sen samana päivänä huoltajilleen.

 

Yhteydenoton tavoitteena on huolehtia siitä, että kodin ja koulun aikuisilla on tieto koulupäivän aikana sattuneista ongelmista. Tavoite on siis tukea oppilaan omaa kasvua ja koulunkäyntiä.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä