Järjestyssäännöt

Miksi järjestyssääntöjä tarvitaan?

PERTUNMAAN YHTENÄISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

MIKSI JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ TARVITAAN?

Koulussamme työskentelee päivittäin suuri joukko eri-ikäisiä kouluyhteisön jäseniä. Koulun on oltava viihtyisä ja turvallinen työskentelypaikka kaikille yhteisön jäsenille. Säännöt opettavat vastuuseen, kaikki koulussa työskentelevät ovat omalta osaltaan vastuussa siitä, että koulussa on työrauha. Koulun turvallisuus ja viihtyvyys ovat edellytyksiä häiriöttömälle tietojen ja taitojen kartuttamisessa ja harjoittelulle.

Järjestyssääntöjen pohjana ovat monet Suomen lait mm. perustuslaki, hallintolaki, perusopetuslaki, vahingonkorvauslaki ja henkilötietolaki.

YLEISTÄ

Järjestyssäännöt ovat voimassa:

 • koulupäivän aikana, koulumatkat kuuluvat koulupäivään
 • retkillä, työharjoittelujaksoilla jne. järjestyssäännöt ovat voimassa soveltuvin osin

Koulualue:

 • järven suunnalla rantatie / kiipeilytelineet, ns. alakentän aidalta vanhan koulun nurkalle, etupihan alueen rajoina ovat aita, vanha koulurakennus ja asfaltoidun alueen raja
 • välituntialueeseen ei kuulu teknisen työn ”syvennys” alapihalla
 • jokainen kouluyhteisön jäsen on vastuussa siitä että koulun tilat ja alue säilyvät turvallisina, siisteinä ja viihtyisinä
 • välituntialueita eivät ole vanhan koulurakennuksen takana oleva alue, parkkipaikka eivätkä pyörätelineet
 • järven puoleiselle takapihalle kuljetaan vanhan rakennuksen puoleisesta päädystä tietä pitkin tai alaoven kautta
 • koulun alueella kuljetaan kulkureittejä pitkin, istutusalueiden läpi ei saa kulkea, kuten ei myöskään uuden koulurakennuksen päädyissä olevista jyrkistä, kivetyistä kohdista

Kouluaika:

 • kouluaika on työjärjestyksen mukainen päivä ja koulutyöhön liittyvät tilaisuudet, retket ja koulumatkat

Sääntöjen perusteet:

 • työskentelyrauha
 • henkilökohtainen turvallisuus ja viihtyvyys
 • oppilaiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • omaisuuden suoja

Koulumatkat

Koulumaikoilla noudatetaan liikennesääntöjä. Pimeään aikaan oppilaiden tulee käyttää heijastimia, myös koulukyyditysten yhteydessä ja taajama-alueella. Pyöräiltäessä tulee lain mukaan käyttää kypärää ja pimeällä valoja. Polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja muut ajoneuvot jätetään niille varatuille paikoille. Toisten oppilaiden kulkuneuvojen lainaaminen ilman lupaa on kielletty.

Liikuntatunneille siirryttäessä ei saa käyttää moottoriajoneuvoja. 5 – 9-luokkalaiset saavat siirtyä tunneille polkupyörillä, jos ajaessa käytetään pyöräilykypärää.

Koulukuljetuksia odotetaan rauhallisesti kuljetusalueen reunassa ja autoihin noustaan ryntäilemättä sekä noudatetaan kuljettajan antamia ohjeita. Kanssamatkailijat huomioidaan käyttäytymällä asiallisesti.

Kyydityksissä tulevat oppilaat eivät saa poistua koulun alueelta ilman valvojalle esitettyä huoltajan allekirjoittamaa lupaa.

Kulkutiet

Oppilaiden tulee käyttää sovittuja reittejä välitunneilta luokkatiloihin, urheilukentälle ja Kisarantaan siirryttäessä. Uudessa koulussa yläkerran vanhan rakennuksen puoleinen ulko-ovi on varattu 0 – 2-luokkalaisten kulkureitiksi. Koulun käytävillä ei saa juosta.

Oppitunnit

Oppitunnille tullaan välittömästi kellon soitua. Ulkovaatteet ja kengät jätetään niille tarkoitetuille paikoille vaatenaulakoihin ja kenkätelineille käytävään hyvään järjestykseen. Pipot ja lippikset ym. päähineet riisutaan luokissa ja ruokalassa. Kännyköitä saa käyttää tunneilla vain opettajan luvalla. Opiskeluvälineet, oppikirjat ja vihkot pidetään hyvässä kunnossa ja mukana oppitunneilla. Turvallisuuden vuoksi mm. liikuntatunneille, teknisen työn ja kemian tunneille oppilaan on varauduttava asianmukaisella vaatetuksella.

Koulupäivien aikana tuetaan terveellisiä elämäntapoja: oppituntien aikana ei syödä makeisia, purukumia yms. Energiajuomat ja limsat eivät ole koulupäivän aikana nautittavia juomia.

Oppitunnilla oppilaan tulee omalta osaltaan huolehtia työrauhasta käyttäytymällä asiallisesti ja pyytämällä puheenvuoroa viittaamalla. Opettaja voi poistaa häiritsevän oppilaan tunnilta.

Tunnin lopussa oppilaat huolehtivat, että luokan kalusteet ja välineistö järjestetään paikoilleen ja paikat siistitään. Kellon soitto on merkki siitä, että tunti on päättymässä. Tunnin päättää kuitenkin aina opettaja.

Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Vahingoista tai vioista on ilmoitettava opettajalle tai muulle koulun henkilökunnalle välittömästi.

Poissaolot

Oppilaat huoltaja on velvollinen ilmoittamaan poissaolon syyn luokanvalvojalle / luokanopettajalle mahdollisimman pian. Luvan poissaololle huoltajan kirjallisesta pyynnöstä myöntää luokanvalvoja / luokanopettaja, yli kolmen päivän pituiset poissaolot myöntää sivistystoimenjohtaja-rehtori. Koulusta poistumiseen kesken koulupäivän tarvitaan opettajan lupa.

Myöhästyminen

Myöhästyttäessä oppitunnilta oppilaan tulee koputtaa oveen, tervehtiä ja pyytää anteeksi myöhästymistä sekä selvittää myöhästymisen syy.

Välitunnit

Oppitunnin päätyttyä siirrytään viivyttelemättä ulos. Ulkoilun pakkasraja on -15 astetta. Välituntivalvoja arvioi soveltuvuuden ulkoiluun.

Pallopelejä pelataan ja mäkeä lasketaan niille määrätyillä paikoilla piha-alueella välituntivalvojan antamia ohjeita noudattaen. Piha-alueiden kiipeily- yms. telineissä huomioidaan oma ja muiden turvallisuus. Lumipallojen heittäminen on kielletty. WC-tiloja ei ole tarkoitettu välitunnin viettämiseen. Polkupyörien, rullalautojen, moottoriajoneuvojen yms. kulkuvälineiden käyttö koulupäivän aikana ei ole luvallista koulun alueella.

Ruokailu

Ruokailuun mennään ilman päällysvaatteita ja päähineitä ryntäilemättä. Ruoka otetaan ripeästi, turhia välejä jättämättä. Ruokaa otettaessa huomioidaan muut oppilaat: käytetään hygieenisesti ottimia ja noudatetaan kohtuutta ruoan lisänä olevien esim. leikkeleiden otossa. Ruokalassa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja annettuja ohjeita.

Ruokapöydässä voidaan keskustella hillitysti oman pöytäseurueen kanssa. Tavoitteena on oppia syömään kaikkia ruokalajeja. Ruokalasta poistutaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun on saanut ruokansa syödyksi, kuitenkin viimeistään kellon soidessa.

Koulun yhteiset tilaisuudet

Yhteisissä tilaisuuksissa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä sekä opettajan antamia erityisohjeita. Retkillä, vierailuilla ja koulun tapahtumissa tulee käyttäytyä asiallisesti.

Asiointi opettajienhuoneessa

Asioitaessa opettajienhuoneessa oppilaan tulee koputtaa oveen ja odottaa oven ulkopuolella, kunnes hänelle tullaan avaamaan.

Tupakointi ja päihteet

Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä niiden hallussapito on kiellettyä alle 18-vuotiailta. Koulupäivään kuuluvat myös koulumatkat ja koulun ulkopuolella tapahtuvat retket tai esimerkiksi työharjoittelu.

Tapaturmat

Tapaturman sattuessa asiasta on ilmoitettava välittömästi opettajalle tai muulle henkilökunnalle tapahtuneesta.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Jokaisella on oikeus työrauhaan ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä turvallisuuteen. Jokaisella on velvollisuus omalla toiminnallaan edistää oppilasyhteisön hyvinvointia ja puuttua kiusaamiseen.

Hyviin tapoihin kuuluvat kohtelias käytös ja huomaavaisuus sekä asiallinen kielenkäyttö. Kaikenlainen teoin ja sanoin kiusaaminen on kiellettyä. Kiroileminen on koulussamme kielletty.

Oppilaiden, opettajien tai henkilökunnan valokuvaaminen, videointi tai äänittäminen ilman lupaa koulupäivän aikana on kielletty. Tallenteiden jakaminen verkossa ilman lupaa on kielletty. Oppilaan tulee noudattaa oppilastöissään ohjeita mm. lähteiden käytöstä ja plagiointikiellosta.

Jokaisen tulee huolehtia henkilökohtaisesta omaisuudestaan ja henkilökohtaiset tavarat on hyvä merkitä. Kalliiden arvotavaroiden, kuten elektronisten laitteiden, tuominen kouluun on omalla vastuulla. Jos oppilas vahingoittaa tahallisesti koulun tai toisen henkilön omaisuutta, hän on korvausvelvollinen. Vahingosta tulee ilmoittaa heti rehtorille, opettajalle tai muulle henkilökunnalle.

Tarvittaessa opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat sekä ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet haltuunsa.

Sääntöjen rikkominen

Sääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus. Oppilasta, joka ei noudata koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan ojentaa kurinpitokeinoilla (esim. nuhtelu, ns. KaKe-käytäntö, luokasta poistaminen, koulutehtävien teettäminen koulun jälkeen ja jälki-istunto).

Rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä