Erityisopetus

Erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilasta siten, että hänellä olisi tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa. Kaikilla oppilailla on oikeus saada tarvitsemaansa erityisopetusta osa-aikaisessa erityisopetuksessa. Erityisopetusta tarvitsevat kuitenkin erityisesti oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Myös psyykkisen ja sosiaalisen tuen tarve on erityisopetuksen peruste.

Erityisopetusta annetaan oppilaille, joiden tuen tarpeeseen tukiopetus ei riitä vastaamaan. Korostamme koulussamme myös erityisopetuksen ennaltaehkäisevää merkitystä ja käytännössä tämä näkyy esimerkiksi yhteistyönä esiopetuksen kanssa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan useimmiten puheen, kirjoittamisen, lukemisen, vieraiden kielten ja matematiikan osa-alueilla. Esiopetuksessa korostuvat puheopetus sekä äidinkielen ja matematiikan oppimisvalmiuksien tukeminen. Alkuopetuksessa painopiste on lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan perustaitojen vahvistamisessa sekä oppimisvaikeuksien tunnistamisessa. Ylemmille vuosiluokille edetessä erityisopetuksen tarvetta on eniten matematiikassa ja vieraissa kielissä.

Erityisopettajiin voi ottaa rohkeasti yhteyttä lapsen koulunkäyntiä koskevissa asioissa sekä suoraan että luokanopettajan- tai valvojan kautta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä