Perhon PERUSOPETUKSEN opetussuunnitelma 2018-2019 (päivitetty kevät 2018)

TERVETULOA TUTUSTUMAAN PERHON PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN!

* Opetussuunnitelman pohjana ovat valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet.
* Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa ohjausjärjestelmää. Sillä on keskeinen merkitys sekä valtakunnallisten tavoitteiden että paikallisesti tärkeänä pidettyjen tavoitteiden ja tehtävien ilmentämisessä ja toteuttamisessa. Paikallinen opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa sekä koulujen työtä. Opetussuunnitelma liittää koulujen toiminnan muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.
* Lautakunta hyväksyy opetussuunnitelman sähköisessä muodossa ja se arkistoidaan kunnan tai koulun Peda.net-sivuille. Opetussuunnitelma päivitetään lukuvuoden alussa.
* Opettajat voivat helposti kopioida oman oppiaineensa sisällöt oman oppiaineensa verkko-oppimisympäristöön, jolloin opetussuunnitelmasta tulee samalla opiskelun suunnittelua hyödyntävä työväline. Myös oppilaat pääsevät näkemään Opetussuunnitelman sisällöt ja voivat hyödyntää niitä omaa opiskeluaan suunnitellessaan.

Paikallisen opetussuunnitelman kommentointi

Perhon paikallista opetussuunnitelmaa on mahdollisuus kommentoida, jos olet kirjautuneena peda.nettiin. Aiheeseen liittyvät kommentit käsitellään opetussuunnitelman päivityksen yhteydessä keväisin. Kommentoinnit ovat kaikkien luettavissa.

Jos et ole kirjautunut peda.nettiin ja haluat kommentoida paikallista opetussuunnitelmaamme, voit lähettää kommenttisi luotsien kautta: katjalo@perho.com, marika.riihimaki@perho.com, terhi. mottonen@perho.com tai ulla.kivela@perho.com.