Kurinpitotoimet

Varoitukset, kasvatuskeskustelut ja jälki-istunnot

Sääntöjen vastaiseen toimintaan tai järjestyshäiriöihin puututaan aina. Kaikilla koulun aikuisilla on oikeus ja velvollisuus toimia näin. Kaikki kirjataan Wilmaan.
Oppilasta kuullaan aina ennen seuraamuksia.


1. Varoitus

Varoitus annetaan esim. välituntipakoilusta tai toistuvasta oppitunnin häirinnästä. Varoitus merkitään Wilman kurinpitotoimet -sivulle ja siitä pitää laittaa tieto huoltajalle (tuntimerkinnällä "varoitus").
Kun oppilas on saanut varoituksen, hän saa seuraavasta rikkeestä jälki-istuntoa.
2. Kasvatuskeskustelu
Epäasiallinen käytös, koulun alueelta poistuminen, törkeä kielenkäyttö tai muu vastaava rike hoidetaan ensisijaisesti kasvatuskeskustelulla. Se koulun aikuinen, joka tilanteessa on ollut läsnä, soittaa oppilaan kotiin. Oppilas itse kertoo ensiksi huoltajalle soiton syyn; sen jälkeen opettaja vielä keskustelee huoltajan kanssa.
Kun oppilas on joutunut kasvatuskeskusteluun, hän saa seuraavasta rikkeestä jälki-istuntoa.
3. Jälki-istunto
Jälki-istuntoa kirjoitetaan väkivaltaisesta käytöksestä ja ilkivallasta 1-2h tapauksesta riippuen; lunttauksesta, väärennöksestä tai tupakoinnista (ja muut päihteet) jälki-istuntoa kirjoitetaan 2h sekä koetulos lunttaustapauksessa hylätään.
Mikäli oppilaalla olisi tulossa jo kolmas jälki-istunto, oppilashuoltotyöryhmä ja luokanvalvoja kutsuvat huoltajan ja oppilaan koululle keskusteluun.
Jälki-istunto istutaan yleensä torstaisin klo 15 alkaen.
Jos oppilas jättää saapumatta jälki-istuntoon ilman pätevää, ennalta ilmoitettua syytä, hänelle kirjoitetaan 1 h jälki-istuntoa lisää. Mikäli oppilas ei edelleenkään suorita jälki-istuntojaan, annetaan kirjallinen varoitus. Huoltajalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. Kirjallisen varoituksen jälkeen voi seurata määräaikainen erottaminen koulusta.
4. Kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen koulusta
Rehtorin päätöksellä.
5. Rikosilmoitus ja lastensuojeluilmoitus
Koulu toimii lain edellyttämällä tavalla.