Kouluyhteisön säännöt

KOULUYHTEISÖN SÄÄNNÖT

Ihmisten väliseen kanssakäymiseen kuuluu rehellisyys, toisten huomioon ottaminen ja vastuu työ- ja elinympäristöstä !


1. Saavu ajoissa aamulla kouluun. Älä myöhästy oppitunneilta.

2. Jätä lukittu polkupyöräsi lukion seinämälle pyörille varattuun paikkaan, moposi tai mopoautosi sille varatulle paikalle.
Jäähallin piha toimii parkkipaikkana. Oleskelu parkkipaikalla koulupäivän aikana on kielletty.

3. Riisu ulkoiluvaatteet niille varatuille paikoille. Älä säilytä rahaa tai muita arvoesineitä käytävätiloissa.

4. Kulje sisätiloissa hillitysti ja häiritsemättä. Rapuissa istuminen on kiellettyä.

5. Koulun välituntialueena on lukion piha. Välitunnit vietetään ulkona.

6. Koulualueelta poistuminen kouluaikana on sallittu vain opettajan luvalla
tai huoltajan antamalla kirjallisella luvalla.

7. Puhu asiallisesti ja kohteliaasti.

8. Noudata ruokailussa hyviä ruokailutapoja ja annettuja ohjeita.

9. Pidä ympäristösi siistinä. Vie roskat niille kuuluviin paikkoihin.

10. Huolehdi omista koulutarvikkeistasi sekä käyttämäsi koulun omaisuuden ja välineistön kunnosta.
Olet vahingonkorvausvelvollinen, jos olet aiheuttanut vahingon tahallisesti tai toiminut
ohjeiden vastaisesti.

11. Matkapuhelimet ja muut tekniset laitteet ovat kouluaikana oppilaan omalla vastuulla. Niiden
käyttäminen oppitunnin aikana on sallittua vain opettajan luvalla.
Kuvaaminen ja nauhoittaminen oppitunnilla, koulun sisätiloissa ja koulualueella on kielletty.

12. Tupakan (ja muiden tupakkatuotteiden), päihteiden ja vaarallisten aineiden ja esineiden hallussapito
ja käyttö koulupäivän aikana sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja vierailuissa on kielletty.

13. Työrauha on ehdoton edellytys oppimiselle. Huolehdi osaltasi työrauhan säilymisestä.

14. Ilmoita havaitsemistasi kiusaamistapauksista välittömästi koulun aikuisille.

15. Noudata myös muita saamiasi ohjeita.

Tee niin kuin haluaisit muiden tekevän itsellesi !