Fysiikka - liike ja energia

Kokeeseen 2019

Kappaleet 19-24
KAAVAT KOKEESSA VALMIINA. VALITSE OIKEA JA KÄYTÄ SITÄ LASKUSSA NÄKYVÄSTI.
Huom: alta puuttuu vielä mekaaninen energia, joka on siis potentiaali- ja liike-energian summa.

Selvitä suureet niiden yksiköt
tunnus, suure yksikkö
p paine, 1 Pa
F voima, 1 N
G paino, 1 N
A pinta-ala, 1 m2
E energia, 1 J (sähkökustannuksissa 1 kWh)
Ek liike-energia, 1 J
Ep potentiaalienergia, 1 J
m massa, 1 kg
v nopeus, 1 m/s2
W työ, 1 J (sähkökustannuksissa 1 kWh)
s vaikutusmatka, 1 m
h korkeus, 1 m
P teho, 1 W (sähkökustannuksissa 1 kW)
t aika, 1 s (sähkökustannuksissa 1 h)
η hyötysuhde

Tärkeitä asioita ja käsitteitä:
Hydrostaattinen paine, selitys
Kiitettävän tekijä voi myös laskea hydrostaattisen paineen tietyssä syvyydessä.
Ilmanpaine
Energiamuodot tai lajit: potentiaali-, liike-, kemiallinen-, lämpö-
Ero sidotun ja vapaan energian välillä
Esimerkki ekologisesta energialähteestä ja sen energiamuodosta
Energian muunnoskaaviot
Työn käsite: Työ muuntaa energiaa lajista toiseen.
Mekaaninen energia on liike-energian ja potentiaalienergian summa.
Energian säilyminen ja siihen liittyvät päätelmät:
 Liike-energian laskeminen potentiaalienergian avulla
Kalteva taso
Selitä:
Minkä voimassa voitat, matkassa häviät.
Teho ja hyötysuhde
Painopisteen käsite
Luotisuora ja tukipinta
Analyysi: Milloin kappale on tasapainossa
Yksinkertaisten koneiden tunnistus- ja päättelytehtävät

Kertauslaskuja (ei 6 ja 7): Näistä jokin voi tulla lähes sellaisenaan kokeeseen. Kalteva taso tulee varmasti.
Kokeessa on tarjolla kaavakokoelma, jossa on kaavat sekaisin ja joitakin muunnoksia.
Koe sisältää suuretaulukon, jossa on kolme saraketta. Suure, suureen tunnus ja yksikkö.
Lisää tehtäviä (ei ratkaisuita vielä)

  1. Laske linnun liike-energia, kun linnun massa on 250 g ja nopeus 10 m/s.
  2. Laske pääskyn liike-energia, kun pääskyn massa on 250 g ja nopeus 20 m/s. (vertaa tulosta edelliseen)
  3. Lattiapinnoite kestää 5 MPa paineen eli 5000 kPa paineen. Kuinka raskas taakka voidaan asettaa pöydälle, kun sillä on neljä jalkaa, joiden poikkileikkaus on 3cm x 3 cm?
  4. Vinssi kestää 500 kg nostamisen pystysuoraan. Sillä vedetään vaunu 3m korkuiselle mäelle 13 m mittaista luiskaa pitkin. Kuinka suuri massa vaunulla saa olla?
  5. Lasketaan paine turvavyön alla, kun ajetaan kolari n. 80 km/h nopeudella. 50 kg matkustaja, jonka paino on 500 N, kokee törmäyksessä 40 kertaisen hidastavan voiman. Turvavyö on 50 mm levyinen ja koskettaa matkustajaa yhteensä metrin pituudelta. Laske paine vyön alla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä