Kevään merkit

Kyyt heräävät horroksestaan

BI7_kyy_oharma_eoppi_1639_p.jpgEnsimmäisissä lumettomissa pälvipaikoissa voi nähdä kyykäärmeen lämmittelemässä auringossa.

Kyy on talvehtinut horrostamalla jossain suojaisessa kiven kolossa.

Koska kyy on vaihtolämpöinen eli sen ruumiin lämpötila on sama kuin ilman lämpötila, kyyn pitää vain odottaa että päivät lämpenevät.

Kyy on myrkyllinen ja rauhoitettu: sitä ei pidä lähestyä liian lähelle.