≡ Navigointi

FY4_1617 ohjeita sähköiseen vastaamiseen

Mitä pitää osata?

Monivalinta

Vastaustekstin kirjoittaminen

Kuvaajan analysoiminen
  • arvon lukeminen kuvaajalta
  • sekantin piirtäminen kuvaajalle
  • tangentin piirtäminen kuvaajalle (graafinen derivointi)
  • kuvaajan alapuolelle jäävän pinta-alan määrittäminen (graafinen integrointi)
Ohjevideot
GeoGebra: arvon lukeminen kuvaajalta, sekantti, tangentti
LoggerPro: arvon lukeminen kuvaajalta, tangentti, graafinen integrointi

Voimakuvion piirtäminen valmiiseen pohjaan
Ohjevideo LibreOffice Draw: voimakuvio

Laskennallinen tehtävä
  • lain tai periaatteen nimeäminen ja perustelu sen käytölle
  • tehtävän tilanteeseen sovelletun suureyhtälön kirjoittaminen
  • kysytyn suureen ratkaiseminen suureyhtälöstä
  • millä lukuarvoilla ja yksiköillä lasketaan
  • tulos oikealla tarkkuudella ja oikeassa yksikössä
Ratkaisu kirjoitetaan Peda.net merkintänä tai tehdään LibreOfficella
Ohje laskutehtävään Peda.net merkintänä

Kaavat voi kopioida kaavakokoelmasta
LaTeX-muodossa: http://riittasalmenoja.fi/materiaalit/lukiofysiikantaulukko.html
LibreOffice-muodossa: FY4 kaavat