Minkälainen on hyvä vastaus?

Hyvä vastaus on perusteltu

YTL:n fysiikan digitaalista ylioppilaskoetta koskevassa tiedotteessa todetaan

"Kokelaalta edellytetään, että vastauksissa käytetään fysiikan käsitteitä täsmällisesti ja että kielellinen ilmaisu ja esitystapa on fysiikan luonteen mukaista. Vastauksen on oltava loogisesti etenevä ja yhtenäinen kokonaisuus."

Koejärjestelmän vastauskenttä mahdollistaa erilaisia tapoja tuottaa vastauksia. Oleellista on, että vastaus täyttää sille asetetut vaatimukset perustelujen esittämisen, luettavuuden, vastauksen seurattavuuden ja ymmärrettävyyden osalta.

Laskennallisten tehtävien vastauksessa pitää olla
- fysikaaliset periaatteet ja lait, joihin ratkaisu perustuu
- suureyhtälö ja sen ratkaisu fysiikalle ominaisella esitystavalla
- selkeästi esitetty mitä lukuarvoa ja yksikköä kullekin suuresymbolille käytetään
- lopputulos lähtöarvojen mukaisella tarkkuudella yksiköineen
- johtopäätösten perustelut

Paperikokeesta poiketen digitaalisessa kokeessa ei tarvitse kirjoittaa näkyviin suureiden arvojen sijoituksia yhtälöön.

Kuvien, kuvioiden ja kuvaajien on oltava selkeitä.