Mitä ohjelmia fysiikan tehtävään vastaamisessa tarvitaan?

Käytettävät ohjelmat

Koejärjestelmässä käytettävät ohjelmat
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/digitaalinen-ylioppilastutkinto/koejarjestelman-ohjelmat

abitti_ohjelmat.png

Ohjelmien esittelyvideoita (Digabi)

Kuvaajien piirtämiseen ja analysoimiseen sopivia ohjelmia ovat LibreOffice Calc, GeoGebra ja Logger Pro.
Ohjeita kuvaajiin on MAOLin koulutusmateriaaleissa (Digitaalisten aineistojen mielekäs pedagoginen käyttö)

Kuvien ja kuvioiden piirtämiseen voi käyttää esim. ohjelmia LibreOffice Draw (vektorigrafiikka) tai Pinta (bittigrafiikka). Piirrosohjelmien käytössä kannattaa tehdä yhteistyötä oman koulun muiden reaaliaineiden opettajien kanssa.

Ilmaisia symbolisen laskennan ojelmistoja ovat GeoGebra ja wxMaxima.