Miten fysiikan kokeessa vastataan?

Vastauskentän käyttö

Vastauskentän demoversio

Vastauskentän käyttöä voi harjoitella demoversiolla
https://math-demo.abitti.fi

Vastauskenttään voi kirjoittaa tekstiä ja matemaattisia merkintöjä, kopioida kaavoja koeympäristön ohjeista (http://cheat.abitti.fi/) ja liittää kuvakaappauksia eri ohjelmista.

Esimerkki vastauskentän demoversion käytöstä

Vastauskenttä Abitti koeympäristössä

Abitti koeympäristössä vastauskenttää käytetään muuten kuin demoversiossa, mutta kuvakaappaukset otetaan koejärjestelmän kuvankaappaustyökalulla.
abitti_kuvakaappaus_tyokalu.png

abitti_kuvakaappaus_tyokalu2.png

Koeympäristön ohjeet avautuvat Abitti koeympäristössä kysymysmerkki painikkeesta.
abitti_koeympariston_ohje.png