Fysiikan kokeen rakenne

Fysiikan koe on kolmiosainen

Fysiikan koe jakautuu kolmeen osaan. Osan I tehtävät ovat pakollisia (20 p.). Osassa II on seitsemän tehtävää, joista vastataan neljään (4*15 p. = 60 p.). Osassa III on kolme tehtävää, joista vastataan kahteen (2*20 p. = 40 p.). Kokeen maksimipistemäärä on 120 p.

Osassa I on automaattisesti korjattavia tehtäviä sekä avoimen vastauskentän sisältäviä perustehtäviä. Tehtävissä edellytetään pääosin mieleen palauttamisen ja ymmärtämisen tasoja, mutta myös muita ajattelun tasoja esiintyy. 

Osan II tehtävät mittaavat valtakunnallisten fysiikan lukiokurssien keskeisien sisältöjen hallintaa. Tehtävät ovat esimerkiksi vertailu-, arviointi- tai sovellustehtäviä ja ne voidaan luokitella pääosin ymmärtämisen, soveltamisen ja analysoimisen tasoille, mutta myös muita ajattelun tasoja esiintyy. 

Osan III tehtävissä yhdistetään useiden eri lukiokurssien sisältöjä ja tehtävät voivat olla myös oppiainerajat ylittäviä. Tehtävät ovat esimerkiksi analysointi-, muunnos- tai kehittämistehtäviä ja ne voidaan luokitella pääosin analysoimisen, arvioimisen ja luomisen tasoille, mutta myös muita ajattelun tasoja esiintyy. Tehtävässä annettu aineisto voi olla merkittävässä roolissa.