Tutkimus: MarvinSketchin omaksuminen

Hyvä kemian opettaja

Tämän kyselyn tavoitteena on määrittää, millaisia huolenaiheita MarvinSketchiä käyttäville kemian opettajille nousee ohjelmiston omaksumisprosessin eri vaiheissa. Kyselystä saatavien tietojen avulla voidaan esim. kehittää entistä paremmin opettajien tarpeisiin soveltuvia koulutuksia.

Kysely koostuu 35 kysymyksestä ja taustatiedoista. Osa niistä on ajankohtaisia aloittelijoille ja osa MarvinSketchiä jo pidempään käyttäneille. Tämän vuoksi osa kysymyksistä voi vaikuttaa sinulle merkityksettömiltä tai voit kokea, että ne eivät koske sinua juuri nyt. Voit vastata jokaiseen ei-merkitykselliseen kysymykseen vaihtoehdon 1. Ne kysymykset, joiden koet koskevan sinua juuri nyt, antavat tietoa MarvinSketchin omaksumiseen liittyvistä huolenaiheista seuraavan asteikon mukaisesti:

8 = Väite on täysin totta.
5 = Väite on jokseenkin totta.
2 = Väite ei ole totta.
1 = Väite on merkityksetön.

Pyydämme sinua vastaamaan kysymyksiin sen mukaan, mitä tunnet MarvinSketchin käyttöönottoa ja käyttöä kohtaan juuri nyt. Tunteet muuttuvat ajan kuluessa ja siksi tämä kysely toistetaan tasaisin väliajoin. Näin saadaan tietoa siitä, miten opettajien huolenaiheet ohjelmiston omaksumista kohtaan muuttuvat innovaation leviämisen edistyessä.

Kiitämme vastaamisesta ja mielenkiinnosta tutkimusta kohtaan. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa 1015 minuuttia. Kaikki tutkimusdata käsitellään anonyymisti tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisesti. Tutkimuksen toteuttaa Kemian opettajankoulutusyksikkö (Helsingin yliopisto).

Tutkimusterveisin Johannes Pernaa1, Ari Myllyviita2 ja Maija Aksela1

1. Kemian opettajankoulutusyksikkö, Kemian laitos, Helsingin yliopisto
2. Viikin Normaalikoulu, Helsingin yliopisto

Kyselylomake

ASTEIKKO

8 = Väite on täysin totta.
5 = Väite on jokseenkin totta.
2 = Väite ei ole totta.
1 = Väite on merkityksetön.

KYSYMYKSET 1–10
Väite12345678
1. Olen huolissani opiskelijoiden asenteista MarvinSketchiä kohtaan.
2. Tiedän jonkun toisen ohjelmiston, joka toimisi paremmin.
3. Olen enemmän huolissani eräästä toisesta ohjelmistosta tällä hetkellä.
4. Olen huolissani siitä, että en ehdi järjestää päivittäin riittävästi aikaa MarvinSketchille.
5. Haluaisin auttaa myös toisten koulujen kemian opettajia MarvinSketchin käytössä.
6. Minulla on hyvin vähäiset tiedot MarvinSketchistä.
7. Haluaisin tietää, miten MarvinSketchin käyttöönotto vaikuttaa ammatilliseen asemaani kemian opettajana.
8. Olen huolissani siitä, että MarvinSketchin tuominen opetukseen on ristiriidassa minua kiinnostavien opetettavien asioiden kanssa.
9. Olen huolissani siitä, miten minun MarvinSketch-käyttöä tullaan arvioimaan.
10. Haluaisin kehittää MarvinSketch-yhteistyöverkostoja sekä oman kouluni sisällä että muiden oppilaitosten kanssa.

KYSYMYKSET 11–20
Väite12345678
11. Olen huolissani MarvinSketchin vaikutuksista opiskelijoihin.
12. En ole huolissani MarvinSketchistä tällä hetkellä.
13. Haluaisin tietää, kuka tekee päätökset siitä, miten MarvinSketchiä pitäisi käyttää.
14. Haluaisin keskustella lisää MarvinSketchin käyttömahdollisuuksista kemian opetuksessa.
15. Haluaisin tietää, millaisia tukiresursseja on tarjolla, jos päätän ottaa MarvinSketchin käyttöön.
16. Olen huolissani siitä, että en hallitse kaikkea mitä MarvinSketchin käyttö vaatii.
17. Haluaisin tietää, miten MarvinSketchin käyttöönoton odotetaan muuttavan opetustani.
18. Haluaisin tutustua myös muiden koulujen MarvinSketchiä harjoitteleviin opettajiin.
19. Olen huolissani siitä, että minun vaikutustani opiskelijoihin arvioidaan.
20. Haluaisin parantaa MarvinSketchin käyttöönottostrategiaa.

KYSYMYKSET 21–35
Väite12345678
21. Minulla on tällä hetkellä muita kiireitä, kuin paneutua MarvinSketchin opetteluun.
22. Haluaisin hyödyntää opiskelijapalautetta MarvinSketch-käytön kehittämisessä.
23. Käytän vain vähän aikaa MarvinSketchin ajatteluun.
24. Haluaisin innostaa opiskelijoita MarvinSketchin käyttöön.
25. Olen huolissani kaikista ei suoraan kemian opetukseen liittyvistä asioista MarvinSketchissä (esim. ohjelmiston asentaminen).
26. Haluaisin tietää, mitä MarvinSketchin käyttöönotto vaatii minulta lähitulevaisuudessa.
27. Halusin työskennellä yhdessä muiden kemian opettajien kanssa maksimoidakseni MarvinSketchin hyödyt.
28. Haluaisin lisää tietoa siitä, miten paljon aikaa ja vaivaa MarvinSketchin opettelu vaatii.
29. Haluaisin tietää, miten muut oppilaitokset ovat onnistuneet MarvinSketchin kanssa.
30. Juuri nyt minulla on muita asioita työn alla, jotka estävät MarvinSketchin käyttöönoton.
31. Haluaisin selvittää, miten MarvinSketchiä voi täydentää ja parantaa tai miten sen voisi korvata.
32. Haluaisin opiskelijoilta palautetta muuttaakseni MarvinSketchin opettamista.
33. Haluaisin tietää, miten roolini kemian opettajana tulee muuttumaan MarvinSketchin myötä.
34. MarvinSketchiin liittyvien asioiden ja ihmisten koordinointi vie liikaa aikaa.
35. Haluaisin tietää, millä tavalla MarvinSketch on parempi kuin muut vastaavat ohjelmistot.


TAUSTATIEDOT1. Olen opettanut kemiaa2. Montako vuotta olet työskennellyt MarvinSketchin kanssa?


3. Koetko olevasi jokin seuraavista MarvinSketch-käyttäjistä:

4. Oletko saanut MarvinSketchin käytössä koulutusta (esim. kursseja tai työpajoja)?

Jos kyllä, niin monessako koulutuksessa olet ollut? Kerro myös, mikä koulutuksissa oli hyvää ja mitä voisi tehdä paremmin.

Roskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2. Syötä valitsemasi numero molempiin seuraaviin kenttiin.