KE2 - Kurssisuunnitelma

Kurssisuunnitelma KE21 - syksy2016

Kurssit järjestetään sekä vanhan että uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Merkittävät poikkeamat ovat ainemäärän ja konsentraation (mikä on Viikissä ratkaistu niin, että ko. asiat käsitellään KE1-kurssilla, kuten aiemminkin) sekä orgaanisten yhdisteiden käsittelyssä. Tämä viimeinen tulee vanhan OPS:in mukaan opsiekelvilel hyvänä kertauksena, uuden OPS:in mukaan lukeville se on lukiossa uusi asia (toki on ollut yläkoulussa).

Kurssia käydään e-Opin Orbitaali 2 -kirjan mukaan.

hTunnin teema ja materiaali (linkit & pdf)Al.pvmHuomoita
1 Kurssin tavoitteet ja arviointi - Kertausta
Alkutesti
4.10. sij
2 ChemSence Animator -ohjelman opiskelu
ChemSketch / Avogadro -kertaus
6.10.
3 Atomi, atomin rakenne ja atomimallit
- miten atomeja on "kuvattu" ja kuvattu
- uudet menetelmät
- spektrit
7.10.
4 Alkuaineiden luokittelua, Jaksollinen järjestelmä
- engl. kielinen sivusto
Orbitaaliteoria - atomiorbitaalit ja jaksollinen järjestelmä (hapetusluvut)
11.10.
5 Orbitaaliteoria - kvanttiluvut ja elektronikonfiguraatio 13.10.
6 Orbitaaliteoria - atomiorbitaalit ja molekyyliorbitaalit 14.10.
7 OPS 05: Vahvat sidokset, heikot sidoksetja liukoisuus ja ioni-dipoli-sidokset
OPS 15: Funktionaaliset ryhmät
25.10. sij.
8 OPS 05: Sidokset - kokeellisuus
OPS 15: Orgaaniset yhdisteet - Hiilivedyt, Happiyhdisteet, Typpiyhdisteet
27.10. sij.
9 OPS 05: Sidokset - yhteenveto - Sidosenergia?
OPS 15: Kokeellisuus - orgaanisten yhdisteiden tunnistusreaktioita
28.10.
10 Mallintaminen - vielä jatkoa edellisen tunnin töille
ChemSketch / Avogadro / ChemSenceAnimator -kertaus
1.11.
11 AInemäärä- ja konsetraatiolaskujen kertaus 3.11.
12 Aineen kaavan ja rakenteen määrittäminen - polttoanalyysi
Empiirisen kaavan määrittäminen - polttoanalyysilaskut
4.11.
13 Aineen rakenteen määrittäminen - Spektroskopia 8.11. sij.
14 Spektroskopia, spektrikirjasto 10.11.
15 Spektroskopian käytännön sovellutuksia 11.11.
16 Isomeria - Rakenneisomeria
Isomeria jatkuu - Stereoisomeria
15.11. sij
17 Isomeria - Kokeellisuus 17.11. sij.
18 Kertaus 18.11. sij.

Päivitetty 25.9.2016