Ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen argumentoinnin keinoin -kehittämishanke

Mielenkiintoa yläkoulufysiikkaan Ihmetys-hankkeen tehtäväkokonaisuuksilla

Hankkeessa kehitetään fysiikan tehtäväkokonaisuuksia yläkouluun.

Tehtäväkokonaisuudet täydentävät perinteisiä oppikirjoja ja tarjoavat erilaisia, ehkäpä ihmetystä herättäviä hetkiä fysiikan tunnille.

Tehtäväkokonaisuudet perustuvat fysiikan opetuksen tutkimuskirjallisuuteen ja niissä on huomioitu oppijoilla usein esiintyviä vaikeuksia fysiikan ymmärtämisessä. Lisäksi tehtäväkokonaisuuksilla pyritään tukemaan oppilaiden argumemtointitaitojen kehittymistä.