Ihalainen, Karin

Jag arbetar som rektor och klasslärare på Svenska skolan i Lahtis. Jag har varit med från början när skolan startade.