Excel, Kahoot ja kasvun kansio

Excel

Excelistä pitäisi osata seuraavat
 • Solut ja laskukaavat
 • Solun lukumuodon muuttaminen
 • Funktioiden käyttö: ainakin automaattisen summan käyttö
 • Kaavioiden käyttö
 • Reunaviivojen piirtäminen
 • Sarakkeiden leveyden muuttaminen
Solu
Excelin ruutuja sanotaan soluiksi ja jokaisella solulla on koordinaatti. Esimerkiksi taulukon ensimmäisen solun koordinaatti on A1.

Solun lukumuoto on tärkeä ja se valitaan seuraavasti. Klikkaa haluttua solua hiiren oikealla napilla ja valitse "muotoile solut", jonka jälkeen valitse oikea muoto ja klikkaa OK. Vaihtoehtona on esimerkiksi yleinen, luku, valuutta ja teksti:
 • Solujen oletustyyppi on "yleinen" ja se toimii useimmiten: sisältö voi olla luku tai tekstiä.
 • "Luku" solutyyppi on reaaliluku, jossa saa valita desimaalien määrän.
 • "Valuutta" solutyypin luvun perään tulee automaattisesti euromerkki.
 • "Teksti" solu näkyy sellaisena kuin se on kirjoitettu. Tätä tarvitsee, jos haluaa laskukaavan näkyvän kuten se on kirjoitettu.
Laskukaavan tekeminen
Koordinaattien avulla soluilla voi tehdä matemaattisia laskukaavoja, joissa voi käyttää esimerkiksi vähennys-, yhteen-, jako ja kertolaskua. Laskukaavan voi kirjoittaa itse esimerkiksi näin: kirjoita johonkin soluun =(A1*A2)/C2+1 ja paina ENTER. Solujen koordinaatteja ei tarvitse kirjoittaa käsin, koordinaatit saa hiirellä klikkaamalla seuraavasti. Esimerkkilaskukaavassa ensin klikkaa haluttua tyhjää solua hiirellä, paina merkkejä "=(", klikkaa hiirellä solua A1, paina merkkiä "*", jne. Lopuksi ENTER.

Excelin funktiot
Excelin valmiiden funktioiden käyttö on usein paljon tehokkaampaa kuin oman laskukaavan tekeminen.

Excel-tehtävät

Kauppalista

Solujen käytön harjoittelu onnistuu hyvin kauppalistan tekemisellä. Kauppalistassa tarvitaan omia laskukaavoja, summafunktiota, solujen lukumuodon muuttamista, reunaviivoja ja sarakkeen leveyden muuttamista. Kauppalistaa ei kannata tehdä oikeasti Excelillä, mutta siinä opitut taidot ovat tärkeitä. Esimerkiksi summafunktiolla on helppo laskea tehdyt työtunnit, jos tunnit ovat Excel-taulukossa. Kuvassa 1 näkyy kauppalista, joka pitäisi tehdä.


Kuva 1. Excelillä tehty kauppalista. Valitun solun koordinaatti ja sisältö näkyvät aina punaisella ympyröidyissä kohdissa.

Tee alla olevien ohjeiden mukaan:

 1. Kirjoita soluun A1 teksti "KAUPPALISTA"
 2. Soluihin A3, B3, C3 ja D3 kirjoita kuvan 1 tekstit lihavoidulla tekstillä
 3. Otsikon "Tuote" alla oleviin soluihin kirjoita kuvassa 1 näkyvät tekstit
 4. Muuta sarakkeen A leveys sopivaksi hiirellä raahaamalla sarakkeiden välissä olevasta saumasta
 5. Tee kuvassa 1 näkyvät kaksi reunaviivaa
 6. Kirjoita sarakkeessa "Hinta" näkyvät luvut
 7. Hiirellä maalaa tekemäsi luvut, klikkaa maalattua aluetta hiiren oikealla napilla, valitse "muotoile solut" ja valitse "Valuutta".
 8. Kirjoita sarakkeen "Määrä" luvut.
 9. Kirjoita soluun D4 kuvan 1 punaisessa ympyrässä näkyvä kaava, joka kertoo maitopurkin hinnan maitopurkkien määrällä.
 10. Kopioi solu D4 soluihin D5, D6, D7, D8 ja D9. Excel automaattisesti muuntaa laskukaavan oikeaksi siten, että jokaisella rivillä yhteissumma pitäisi näkyä oikein.
 11. Tee soluun D10 summafunktio, joka laskee yllä olevat luvut yhteen: valitse solu D10 ja klikkaa kuvassa 1 näkyvää kohtaa "Automaattinen summa".

Kaaviot

Tee kuvassa 2 näkyvä taulukko. Kysymykset 1-4 on kyselyn kysymyksiä, joihin jokaiseen vastataan numerolla 1-5. Taulukon luvut tarkoittavat vastausten määrää: esimerkiksi kysymykseen 1 vastasi 0 ihmistä arvosanalla 1.


Kuva 2. Tee kuvan tauilukko.

 1. Kun taulukko on valmis, maalaa hiirellä talukko solusta A1 soluun F5.
 2. Klikkaa työkalupalkista "Lisää" ja valitse "Lisää pylväs- tai palkkikaavio".
 3. Valitse sopiva kaavio.
 4. Kaavion tiedot saattavat olla hassusti ryhmitelty, kokeile klikata työkalupalkista "Vaihda rivi tai sarake". Klikkaa muutaman kerran ja valitse toimivampi.
 5. Klikkaa kaavion otsikkoa ja muuta se haluamaksesi.
Näin saat nopeasti kaavioita kyselyistä.

Pedanetin käyttö opetuksessa, kasvun kansio, TVT-OPS, ...

Peda.net sivujen käyttö opetuksessa
 1. Perinteinen tapa: opettajan tekemä oppimateriaali, tehtävät ja tehtävien palautus voi olla koulun Pedanet-sivulla (ainakin osa niistä)
 2. Kansvunkansiomalli, jossa oppilas tekee oman Pedanet-sivuston ja laittaa tehtävät omaan kasvun kansioon + oppimisblogin kirjoitus. Tässäkin opettaja voi tehdä oppimateriaalia kuten kohdassa 1.
 3. Joku opettaja saattaa käyttää omaa Pedanet-sivustoa opetukseen, mutta yleensä suositeltavampaa on tapa 1
Hyvä vaihtoehto on 1 tai 2:
TVT-OPS
On osoitteessa https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/kivijarvi/tvt-ops

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä