≡ Navigointi

CV

Curriculum vitae

address.pngYhteystiedot

Johannes Pernaa, 7.11.1982
Hiirakonkuja 7-8 C15, 00780 Helsinki
+358 44 700 8031 | johannes.pernaa@helsinki.fi
cv.johannespernaa.fi

Tutkinnot

tohtorinhattu.png

Insinööri 2015, Metropolia ammattikorkeakoulu, mediatekniikka

Filosofian tohtori 2011, Helsingin yliopisto, kemia, kemian opetus

Filosofian lisensiaatti 2010, Helsingin yliopisto, kemia

Filosofian maisteri 2008, Helsingin yliopisto, kemian ja biologian opettaja

Lisäkoulutus

Suomen kielen perusopinnot 25 op, Jyväskylän yliopisto 2017

Suomennetun tietokirjallisuuden historia 5 op, Tampereen yliopisto, 2017

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media 25 op, Tampereen yliopisto, 2015

Työt

e-logo-rgb-sininen-128.jpg

e-Oppi Oy, kustannusjohtaja, 10/2015

e-Oppi Oy, kehittämispäällikkö, 05/201209/2015

Tehtäväni on johtaa e-Opin kustannustoimintaa ja tuotekehitystä. Vastaan digitaalisten oppimateriaalien teknologisesta ajankohtaisuudesta ja oppimisteoreettisista ratkaisuista.


Perhe Pernaa, koti-isä, 01/2016–07/2016 ja 06/2017–07/2017

Keväällä osa-aikaista ja kesällä täyspäiväistä kahden lapsen hoitamista, suojelua, nukuttamista ja syöttämistä. Henkisesti kovinta työtä, mitä olen ikinä tehnyt.


Logo_128X128_TranspaBG.pngEdumendo Oy, omistaja, 2010

Edumendo Oy on väitöskirjatutkimukseni ympärille perustettu opetusalan konsultointiyritys. Edumendo on minulle ideoiden kehityspaikka ja teen sillä jonkin verran e-Opin ulkopuolisia oppimisympäristöjen kehittämisprojekteja.


Helsingin yliopisto, tutkija ja opettaja, 20082012

hy.jpgAloitin tieteellisen urani Helsingin yliopistossa. Toimin ensin kurssiassistenttina, jonka jälkeen siirryin väitöskirjatutkijaksi. Tutkija-aikanani perehdyin erittäin syvällisesti opetuksen kehittämiseen, oppimisen teorioihin ja laadullisiin tutkimusmenetelmiin. Minulla on erittäin vahva osaaminen tässä tutkimuksessa hyödyntämieni laadullisten tutkimusmenetelmien ja sisällönanalyysimenetelmien käytöstä. Yliopistoaikana opetin useilla tätä tutkimusta tukevilla kursseilla. Esimerkkinä voin mainita Kemian mallit ja visualisointi -kurssin, jossa olen tutkinut, kehittänyt ja opettanut kemian 3D-mallien kanssa työskentelyä jo vuodesta 2008 lähtien. Opetan kurssilla vierailevana luennoitsijana myös syksyllä 2015.

Tieteelliset asiantuntijatehtävät

2013– Arvioitsija, LUMAT

2012− Arvioitsija, Chemistry Education Research and Practice

2011 Puheenjohtaja sessiossa, ESERA-konferenssi, Lyon

2011 Arvioitsija, ESERA-konferenssi, Lyon

2011− Arvioitsija, Center for Educational Policy Studies Journal

2008–2012 Arvioitsija, Kemian opetuksen päivien -symposiumkirjassa

Tärkeimmät apurahat

shutterstock_125086442.jpg

2013 Suomen tietokirjailijat, 1500 €, Mobile molecular modelling -tietokirjan kirjoittamiseen

2010 Helsingin yliopiston tiedesäätiö, 21 000 €, Nuoren tutkijan apuraha väitöskirjatutkimukseen

Sovellukset

2014, Edumol, www.edumol.fi

Graphic_Element - Copy.pngOlen suunnitellut, johtanut ja rahoittanut edumol.fi-mallinnusympäristön kehittämisen. Edumol on kouluille suunnattu molekyylien 3D-mallinnusympäristö, joka hyödyntää monipuolisesta molekyylimallinnukseen soveltuvia avoimen lähdekoodin projekteja. Edumol on jatkoa yliopistoajan molekyylimallinnustutkimukselleni. Se on perustutkimuksen konkreettinen sovellus.

Julkaisut

pdf.png

Päivitetty 31.3.2017

Opetus

Animaatiot kemian opetuksessa (2011 / Kemian laitos, Helsingin yliopisto)
Kemian mallit ja visualisointi (20072015 / Kemian laitos, Helsingin yliopisto)
Kemian ainedidaktiikan seminaari (2010 / Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto)
Kokeellisuus kemian opetuksessa I ja II (20082010 / Kemian laitos, Helsingin yliopisto)

Ohjatut gradut

  1. Isometsä, Pekka. (2017). Oppilaiden kokemuksia käsitepiirroksista kemianopetuksessa ja niiden vaikutus oppilaiden opiskelumotivaatioon. Helsingin yliopisto, Kemian laitos.
  2. Savolainen, Mino. (2017). Kehittämistutkimus: Eheyttävää opetusta tukeva verkkomateriaali sipulin kemian kontekstissa. Helsingin yliopisto, Kemian laitos.
  3. Heiskanen, Nelly. (2016). Kehittämistutkimus: Tutkimisen taitojen edistäminen tutkimuksellisella spektrofotometrian oppimiskokonaisuudella lukion kemian opetuksessa. Helsingin yliopisto, Kemian laitos. [pdf]
  4. Ghulam, Shenelle Pearl. (2016). Design-based Research: The Use of Computer-based Molecular Modelling to Enhance Student Understanding of Chemical Bonding. Helsingin yliopisto, Kemian laitos. [pdf]
  5. Linnavuori, Ilona. (2016). Kehittämistutkimus: Luonnontieteellistä lukutaitoa yläkoulun kemian opetukseen. Helsingin yliopisto, Kemian laitos. [pdf]
  6. Jääskeläinen, Minna. (2014). Kemian opetus: Kemian sähköisen ylioppilaskokeen mahdollisuuksia ja haasteita. Helsingin yliopisto, Kemian laitos. [pdf]
  7. Kolehmainen, Kati. (2012). Kehittämistutkimus: Videopohjainen nanoteknologian opetusmateriaali kemian opetukseen. Helsingin yliopisto, Kemian laitos. [pdf]
  8. Liimatta, Jaakko. (2012). Kehittämistutkimus: Virtuaalinen tietokoneavusteinen molekyylimallinnus kiinnostusta tukevana kemian oppimisympäristönä. Helsingin yliopisto, Kemian laitos. [pdf]

Tarkistetut gradut

Halonen, J. (2017). Non-formaali tiedekasvatus: Tiedeleirien relevanssi lasten ja perheiden näkökulmasta. Helsingin yliopisto, Kemian laitos.

Meriläinen, S. (2016). Kehittämistutkimus: Mustikan ja puolukan kemiaa kokeellisten kotitehtävien kontekstina. Helsingin yliopisto, Kemian laitos.

Ohra-Aho, J. & Perttuli-Borobio, E. (2015). Lukio-opiskelijan mediataitojen kehittäminen. kehittämistutkimus mediataitovalmiuksien muuttumisesta Media ja kuvien viestit -kurssilla. Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta.