Kustannustoimittajan täydennyskoulutus (9.6)

Täydennyskoulutusohjelma kustannustoimittajalle

Suoritin juuri 30 op opinnot täydentääkseni osaamistani kustannustoimittajana. Opintoihin sisältyi 25 op laajuiset suomen kielen opinnot ja 5 op kurssi suomennetun tietokirjallisuuden historiasta. Soveltuiko tämä paketti oppimateriaalien parissa työskentelevälle kustannustoimittajalle?

Osittain. Arviolta noin 50 % soveltui hyvin tai erinomaisesti, mutta ajan voisi käyttää paljon paremmin valitsemalla täydellisesti sopivat opinnot.

Kustannustoimittajan perusopinnot 30 op

Suomen kielen opinnot menivät kustannustoimittajan näkökulmasta tarpeettoman syvälle kielen rakenteisiin ja kielitutkimukseen. Kustannustoimittajan työssä fokus on pragmaattisempi. Jos tekisin opinnot uudestaan, niin rakentaisin ne seuraavasti:
  • 3 op liiketalous ja markkinointi (esim. kirjaprojektin budjettilaadinta, kannattavuuslaskenta ja kirjan markkinointi)
  • 5 op kielioppia ja tekstinhuoltoa (Tätä teemaa voi fiilistellä hieman syvemminkin. Varsinkin tekstinhuolto-osuuden pitäisi sisältää tekstin koherenssin ja koheesion suunnittelua ja kirjoittamista. Oppikirjailijat ovat pääosin aineenopettajia, joiden ydinosaamista ovat ainesisältö ja pedagogiikka, ei luettavan tekstin tuottaminen. Tietokirja on sanataideteos, aivan kuten kaunokirjallisuuden teos. Sen tuottaminen vaatii paljon kielellistä asiantuntemusta.Tietokirjan lukemisen pitää tarjota lukuelämyksiä.)
  • 5 op tieto- ja viestintätekniikka opetusalalla (Digitalisaatio etenee hitaasti, mutta varmasti (ks. esitys Pernaa, 2016). Oppimateriaalialalla toimijan on tunnettava TVT:n mahdollisuudet oppimisen tukena ja eri teknologiaratkaisujen haasteet ja mahdollisuudet. Asiakasrajapinnan ja oppikirjailijoiden kanssa täytyy keskustella eri mahdollisuuksista oppimateriaalin elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Valmistuksessa etsitään parhaat ratkaisut, jotka sopivat yhteen valitun teknologian ja vallalla olevan pedagogisen näkemyksen kanssa. Asiakkaalle tuote myydään ratkaisumyyntinä tiettyyn tarpeeseen. Jokaisella kunnalla ja koululla on omat pedagogisteknologiset kuviot.)
  • 5 op toimitettavien oppiaineiden opetuksen tutkimukseen perehtymistä (Tarvitaan tiedot, taidot, verkostot ja resurssit pysyä ajan tasalla omien oppiaineiden pedagogisten virtausten kehittymisessä. Kurssi on tutkimuspainotteinen. Se sisältää teoriaa, alan toimijoiden ja tutkijoiden toimintaan perehtymistä, opettajanäkökulman päivittämisen ja näistä tuotetun synteesin. Kurssi kehittää omaa asiantuntijuutta.)
  • 5 op kirjallisuus- ja kustannusalan historiaa (Kustannusalan historia käsittää puolet kurssista, ja kirjallisuushistorian voi valita oman toimissektorin sisältä. Historia täytyy tuntea, että pystyy ymmärtämään nykytilannetta ja tekemään ennusteita tulevaisuudesta. Suositeltavia kirjoja: Suomennetun tietokirjallisuuden historia, Paras tawara maailmassa (kustannusalan näkökulman syventämiseen) ja Hengen paloa & painettua sanaa (Otavan historia erityistapauksena)).
  • 5 op projektihallintakurssi (Sovelletaan opittua toteuttamalla kirjaprojekti uusilla taidoilla. Kurssi suoritetaan opintojen loppupuolella. Projektihallinnassahan ei ole ajatuksen tasolla mitään ongelmaa, mutta todellisuudessa ne ovat sotkuisia kaaokseen pyrkiviä otuksia, joiden ohjaaminen tarvitsee aikaa, kaikkien sitoutumista ja kunnon työkaluja. Tämä kurssi voi kohdistua myös oman talon prosessikehitykseen.)
  • 2 op Minä kustannustoimittajana ja suomen kielen asiantuntijana (Metatason kurssi, jossa arvioidaan omaa kehittymistä jokaisen kurssin aikana ja jälkeen. Reflektiota alaan, sen kehittymiseen ja omaan osaamiseen. Alalla tarkoitan kustannusalaa ja suomen kieltä. Kustannusalla työskentelevien olisi hyvä pohtia kustantamoiden vastuuta suomen kielen instituutioina. Mikä on suomen kielen nykytila, miten se kehittyy ja mikä on kustantamoiden rooli ja vastuu?

Kuka kouluttaa?

Kuvailemaani kurssikokonaisuutta ei ole olemassa, ellei jokin taho inspiroidu tästä tekstistä ja suunnittele kustannusalalle täydennyskoulutusohjelmaa sen pohjalta. Mutta tällä hetkellä ei ole, joten opinnot pitää kerätä eri lähteistä.

Kyse aikuiskoulutuksesta elinikäisen oppimisen hengessä, joten omaksi iloksi kokonaisuuden voi kerätä helposti. Jos taas haluaa pitää sapattivuoden vaikkapa aikuiskoulutustuen avulla, niin palat on koottava avointen korkeakoulujen kurssivalikoimista.

5 op historiakurssin voi suorittaa UTA:n käännöstieteen laitokselle. Kurssissa on verkkotentti, joten kysymykset voivat sopia omiin oppimistavoitteisiin tai sitten eivät. Omat tavoitteet on pidettävä mielessä lukutyön aikana, jolloin lopputentti on pelkkä muodollisuus

Talous- ja markkinointiopinnot kannattaa suorittaa johonkin ammattikorkeakouluun. Yliopistossa on tarjolla 5 op markkinointia ja 5 op laskentatoimea. Oman kokemukseni mukaan ammattikorkeakoulut pystyvät tarjoamaan enemmän joustoa tässä asiassa.

Tieto- ja viestintätekniikka -koulutuksia on tarjolla esim. opettajille. Niihin voi ilmoittautua ja yrittää erikseen sovitella kustannusalalle sopivaa eriyttävää kurssia.

Projektikurssin voi sovitella mihin korkeakouluun tahansa. Kielioppi ja tekstinhuolto löytyy Jyväskylän avoimesta yliopistosta. Myös Minä kustannustoimittajana -kurssi löytyy Jyväskylän avoimen yliopiston suomen kielen opinnoista. JYU:ssa sen nimi on Kohti äidinkielen opettajuutta (2 op). Ei täysin vastaava kurssitavoitteiltaan, mutta toimii hyvin esitettyyn tarkoitukseen, kunhan vain työskentelee omien oppimistavoitteiden mukaisesti.

Ei muuta kuin omaa osaamista päivittämään.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti