Puistot

Tavoitteet

Tavoitteena on että tämän jakson jälkeen
  • osaat havainnoida ja tutkia luontoa
  • tunnistat yleisimpiä kasvilajeja 
  • tunnistat yleisimpiä eläimiä 
  • tiedät, että vihreät kasvit valmistavat itse oman ravintonsa yhteyttämisen avulla
  • osaat selittää ravintoketjun pääperiaatteet 
  • osaat antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa voidaan suojella.