Metsät

Tavoitteet metsä-osiolle

 
kuusimetsa_oharma_urjala__MG_0916.jpg

Tavoitteena on, että

  • opit tuntemaan metsän kasvi-, sieni- ja eläinlajeja, niiden rakennetta ja sopeutumista suomalaiseen metsään elinympäristöihinsä
  • opit liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa - ymmärrät ravintoketjun toiminnan vihreistä kasveista eläimiin
  • tiedät metsien monia käyttötapoja
  • osaat liikkua luonnossa sekä havainnoida ja tutkia luontoa
  • osaat kuvata tekemiään yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäristöön liittyviä tutkimuksia sekä selostaa niiden tuloksia - tunnistat yleisimpiä kasvilajeja ja osaa tehdä lähiympäristön kasveista digitaalisen kasvion
  • tunnistat yleisimpiä hyönteisiä
  • tunnistat eri selkärankaisryhmät ja tunnistat metsien yleisimmät nisäkkäät ja linnut