Elinympäristöt

Yleistä

Elinympäristöt kuvaosio on jaoteltu pienempiin yksiköihin.
 
  • metsät osiosta löytyy kuvia havumetsistä, sademetsistä, lehtimetsistä
  • suot osiosta löytyy kuvia erillaisista soista Suomesta, mukaanlukien metsäiset suotyypit eli korvet ja rämeet. Lisäksi pienet soistuvat lammet on sisällytetty tähän osioon
  • järvet osio sisältävää kuvia järvistä ja niiden rantavyöhykkeistä
  • virtavedet vastaavasti joet ja purot
  • ruohikkomaat taasen sisältää preeria-, aro- ja savannikuvia
  • meret osio käsittelee vastaavasti valtameriä ja niiden rannikkovyöhykettä, mukaan lukien murtovedet
  • rakennettu ympäristö vastaavasti rakennettua ympäristö, kuten kaupunkia yleisesti, puistoja, pientareita
  • viljelykset astaavasti erillaisia peltoja ja muita ihmisen aktiivisesti  ruuan ym. tutotantoon muokkaamia kokonaisuuksia
  • aavikot taasen kuivia ympäristöjä
  • niityt ja kedot taasen osittain ihmistoiminnan muokkaamia ja ylläpitämiä kokonaisuuksia