8. Välimeren maat

Luvun tavoitteet

Tavoitteena on:
 
  • oppia Välimeren valtiot sekäja suurimmat saaret ja kaupungit
  • ymmärtää Välimeren ilmaston vaikutuksen kasvillisuuteen ja elinkeinoihin