Kertaustehtävät ja arviointi

Itsearviointi

Itsearviointi Euroopan opiskelusta

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Arvioi omaa osaamistasi asteikolla 1-5.

(1 = huonosti, 2 = välttävästi, 3 = tyydyttävästi, 4 = hyvin, 5 = erittäin hyvin)

Väite12345
A. Osaan nimetä Euroopan valtiota kartalta
B. Tiedän Eurooppa-osiossa käsitellyistä valtioista pääasioita
C. Tiedän miten ja miksi ilmasto on erilainen Euroopan eri osissa
D. Osaan tulkita diagrammeja, esimerkiksi ilmastodiagrammia
E. Osaan tulkita maisemakuvaa: esimerkiksi millainen ilmasto alueella, millaisia eläimiä ja kasveja alueella elää


2. Kerro omin sanoin, miltä Euroopan maantiedon opiskelu tuntui

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake