NYKYTAIDE

NYKYTAIDE SUOMESSA

Nykytaide

eka_kerta_nosto_2

Moni miettii taideteosten äärellä, että osaisinhan minäkin tuon tehdä. Ja varmasti osaisikin.

Nykytaiteessa kysymys ei olekaan pelkästään tekemisen taidoista, vaan idean ja sen toteutuksen tuoreudesta ja monitasoisuudesta.

Taiteilija on erityisesti koulutettu tuottamaan uusia ajatuksia ja osallistumaan kaikenlaisiin inhimilliseen toimintaan liittyviin keskusteluihin taiteellisin keinoin.”

Taulun tai veistoksen tietää heti taiteeksi.

Nykytaide sen sijaan ei aina ole tunnistettavaa, sillä nykytaiteella ei ole tiettyjä tekotapoja ja tekniikoita.

Nykytaiteessa työn laatua määrittää teoksen toteutus ja idean paras mahdollinen ilmaisumuoto: saadaanko yleisölle tuotettua monitasoinen, elämyksellinen, kiinnostava, ajatuksia herättävä ja usein myös viihdyttävä kokemus.

Nykytaiteessa puhutaan taiteellisista toimintatavoista.

Lähde: Nykytaiteen asiantuntija Helena Sederholm : NYKYTAIDE Q & A

Nykytaiteen museo Kiasma

Kiasma on Suomen ja lähialueiden johtava nykytaiteen museo. Se tekee tunnetuksi ja kerää oman aikamme taidetta – sitä, mitä taiteilijat tekevät juuri nyt. Kiasma kuuluu osana Suomen Kansallisgalleriaan.

Katsele Kiasman kokoelmien teoksia linkistä!

Kuvataiteen valtionpalkinto

on vuodesta 1969 jaettu palkinto ja vuodesta 1999 alkaen Kuvataiteen valtionpalkinto on annettu yhdelle taiteilijalle vuosittain.

Kuvataiteen valtionpalkinto 2015

Kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikon (s. 1968) työskentelylle ominaista on uskallus liikkua kohti tekijälle entuudestaan tuntemattomia alueita – tutkivalla ja muotokieleensä tarkkaan paneutuvalla asenteella.

Ilmaisukeinoinaan Rannikko käyttää niin kuvanveiston, maalaustaiteen kuin liikkuvan kuvan elementtejä. Teosten käsitteellisyys yhdistyy visuaalisesti kiinnostaviin ja kiehtoviin ratkaisuihin, mikä tuo Rannikon taiteeseen sekä varman että yllättävän otteen.

Suomen Taideakatemian palkinto

ANTI – CONTEMPORARY ART FESTIVAL KUOPIO

ANTI – Contemporary Art Festival on kansainvälinen nykytaidefestivaali, joka keskittyy pelkästään julkisiin tiloihin tehtyihin paikkasidonnaisiin teoksiin. ANTI-festivaalilla esitetään nykyhetken mielenkiintoisimpien ja innovatiivisimpien taiteilijoiden live art -, ääni-, kuvapohjaisia sekä tekstiin perustuvia teoksia. Kuopiossa järjestettävä ilmainen festivaali tarjoaa ainutlaatuisen kohtaamispaikan taiteilijoille ja yleisölle, jotka ovat kiinnostuneita arkipäivän tiloja luovasta ja muokkaavasta taiteesta.

Vuoden nuori taiteilija -tapahtuma

Reima Nevalainen on valittu Vuoden nuoreksi taiteilijaksi 2016!

Vuoden Nuori Taiteilija 2015 on kuvataiteilija Ville Andersson.

Ville Andersson you tube- linkki

Rajataide ry, perustettu vuonna 1996.

Galleria Rajatila on toiminut Tampereella 15 vuotta. Rajataide ry:n ylläpitämä galleria on tuonut taiteen kentälle kiinnostavia nuoria tekijöitä ja tehnyt suomalaista nykytaidetta tunnetuksi Pirkanmaalla ja laajemminkin. Näyttelytoiminta on säilynyt raikkaana ja kokeilevana, sillä yhdistyksen taiteilijakunta on uusiutunut jatkuvasti. Sääntöjen mukaan valtaa käyttävät vain alle 36-vuotiaat. Yhdistys kokoaa yhteen kuvataiteilijoita, kriitikoita, taiteen tuottajia ja graafisia suunnittelijoita.

Nelisen vuotta sitten Rajataiteen toiminta laajeni Tampereen ulkopuolelle. Kuvataiteeseen keskittyvän 1/2-lehden ensimmäinen numero ilmestyi 2009. Lehti puhuu taiteesta konstailematta. Tuoreella lähestymistavallaan 1/2-lehti on onnistunut laajentamaan taiteesta käytävää keskustelua.

Vuosittain vaihtuva tekijäpainotteinen päätoimittajuus on taannut, että erilaiset kuvataiteen muodot ovat päässeet esille ja suora suhde kuvataiteen kenttään ja taiteilijoihin on säilynyt.

T.E.H.D.A.S. ry on

T.E.H.D.A.S.

Nuorten kuvataiteilijoiden Kankaanpäässä perustama T.E.H.D.A.S. ry on sai taiteen valtionpalkinnon 2011
.T.E.H.D.A.S. on mm. tehnyt perormanssitaidetta tutuksi.Kuva: T.E.H.D.A.S. RY

Nykytaiteen uusia ilmaisumuotoja

Performanssi

Performanssi (Performance art, aik. suom. performance engl. performance) on yleisön edessä esitettävätaide-esitys, joka voi noudattaa ennalta laadittua suunnitelmaa, syntyä esityshetkellä improvisaationa tai sisältää sekä suunniteltuja osia että improvisointia.

Performanssi on multimediaa ja voi sisältää elementtejä tai muistumia eri taidemuodoista. Performanssi kehitettiin 1960-luvulla ja sen tavoitteena on visuaalisen ja ajatuksellisen kokonaisuuden luominen.

Angie Heisl, performanssi Kölnissä 2008.

Marina Abramović performoi vuonna 2005. Kuvalinkki wikipediaan

Performanssipankki on…

…tietokanta, joka esittelee ajankohtaista suomalaista performanssi- ja esitystaidetta.

tai installaatiotaide (verbi installoida = asentaa) on erityisesti johonkin tilaan tai paikkaan tehtyä taidetta, joka käyttää tilan ominaisuuksia hyväkseen.

Ilya Kabakov, Pudonnut kattokruunu.

Olafur Eliassonin installaatio Vesiputous, 2009.

Käsitetaide

Käsitetaideteos voi olla esinekooste, installaatio, keho-, maa-, video- tai ääniteos, performanssi, kirjallinen esitys, valokuva tai muu dokumentti. Teoksen olemus voi olla materiaalinen tai tapahtumallinen. Käsitetaide ei ole esine, vaan merkityksiä synnyttävä ajatus ja idea, joka puolestaan määrää taiteen välineen. Teoksen muoto ja sisältö ovat merkityksissä, jotka perustuvat kieleen ja käsitteisiin. Sisältö on luonteeltaan moniulotteinen merkityskenttä, joten käsitetaide on lähempänä filosofiaa kuin perinteistä taidetta. Lähde:YMPÄRISTÖKASVATUS KUVATAITEESSA

Olli Lyytikäinen: Nimetön

Olli Lyytikäisen esineteos Nimetön (1980) on esimerkki käsitetaiteesta Satu Itkosen kirjassa “Selkoa nykytaiteesta”.

Ympäristötaide

Eduskuntatalon Gerberameri

Eduskuntatalon portaille Kaisa Salmi rakensi Gerberameren. Kaupunkilaiset saivat hakea kukkia tapahtuman päätteeksi ja näin osallistua teoksen elämään. (Valokuva V.G.)

Eduskuntatalon portaille Kaisa Salmi rakensi Gerberameren. Teos liittyi Suomen eduskunnan 100-vuotisjuhlallisuuksiin. Kaupunkilaiset saivat hakea kukkia tapahtuman päätteeksi
ja näin osallistua teoksen elämään. (Valokuva V.G.)

Mediataide

Mediataide käyttää hyväkseen sähköisiä viestimiä, teknologioita ja näihin liitettäviäteorioita. Termin kantasana media on monikko sanasta medium, joka tarkoittaa väliainetta, välittäjää tai keinoa, välinettä. Koska kaikki taidemuodot vaativat välineen (kuten kielen) tullakseen koetuksi, nimitetään mediataidetta usein kääntämällä englanninkielinen termi New media art uudeksi mediataiteeksi. Näin tehdään ero vanhempiin välineisiin, kutenmaalaustaiteeseen, musiikkiin tai kuvanveistoon.

Mediataide: Marjatta Oja

Marjatta Ojan taiteessa käsitellään liikkuvan kuvan, puoliläpäisevien materiaalien, peilien ja muiden projisointiin sopivien esineiden avulla kuvan hajoamista osiin näyttelytilassa, ja siten syntyvää uudenlaista katsoja-kokijan tilannetta.

Videotaide

Videotaide on taidemuoto, jossa video on taiteellisen ilmaisun väline. Kuvataiteen ja elokuvan välimaastossa oleva videotaide syntyi Yhdysvalloissa 1960-luvulla. Suomessa sen läpimurto oli 1980-luvulla, joskin videotaidetta oli ollut esillä jo 1970-luvulla.

AV-ARKKI

AV-arkki on vuodesta 1989 tehnyt uraauurtavaa työtä suomalaisen mediataiteen levittäjänä. AV-arkki on avannut taiteilijoille mahdollisuuksia saada työtään tunnetuksi kansainvälisesti.

Mitä kuuluu?

Mediataidetta hyödyntävä opetuspaketti, joka käsittelee äänen merkitystä osana audiovisuaalista tarinankerrontaa.

AV-arkin tuottama Mitä kuuluu? –opetuspaketti koostuu kirjallisesta opetusmateriaalista sekä av-arkki.fi/edu -palvelussa katsottavista videoista (linkit tämän sivun alareunassa). Opetuspaketti perustuu kotimaisten eturivin mediataiteilijoiden teoksiin.