NYKYTAIDE

NYKYTAIDE 7KUKiasma

Kiasma – Nykytaiteen Museo


Nykytaide on käsite, joka koskee teoksia, jotka on tehty 1960- luvun jälkeen.

Nykytaide ja nykytaiteilijat käsittelevät ajankohtaista maailmaamme. Tästä syystä nykytaiteesta löytyy yhtymäkohtia meidän jokaisen elämään.

Taiteen kautta voi oppia asioita niin taiteesta kuin muistakin elämän alueista.
Taideteokset voivat toimia keskustelun herättäjinä tai tunnelman ja vaikutelman luojina.
Taiteesta keskusteleminen ja taiteen tekeminen kasvattavat ajattelemaan, epäilemään, perustelemaan, itse kokeilemaan ja luomaan.

KATSOJALLA ON TÄRKEÄ ROOLI

Teos voi edellyttää eri aistien käyttämistä, osallistumista, toimintaa tai vaikkapa katsojan reaktiota ilmetäkseen taiteilijan suunnitelmien mukaan. Katsoja antaa merkityksen teokselle.

Katsojan omat näkemykset, tieto ja historia muodostavat ainutlaatuisen tavan kokea taideteos.

Elämys ja kokemus ovat aina aitoja ja oikeita, olipa katsojan reaktio sitten naurunpyrskähdys, hämmennys, välinpitämättömyys, oivallus tai ihan jotakin muuta.
Tärkeintä nykytaiteen katsomisessa onkin avoin ja utelias mieli!

NYKYTAITEEN ABC ELI NÄIN PÄÄSET ALKUUN…

Taideteoksen tarkastelun voi aloittaa kiinnittämällä huomiota vain yhteen asiaan kerrallaan. Jokaisesta teoksesta löytyy helposti nämä tiedot, joita oppilaat voivat pohtia yksin tai yhdessä.

TAUSTATIEDOT

Pohtikaa taideteoksen nimeä. Tuoko se jonkin lisäulottuvuuden teokseen?
Miksi taiteilija on antanut teokselleen juuri tämän nimen?
Minkä nimen itse antaisit teokselle?
Mitä muuta tietoa teoksen nimikyltistä selviää?
Mistä saa lisätietoa teoksesta tai taiteilijasta?

YMMÄRTÄMISESTÄ JA TULKINNASTA

Ymmärtäminen on aina prosessi, ei kerralla tapahtuva, lopullinen oivallus. Ei siis kannata ajatella, että taideteos ja sen merkitys tulee jossain vaiheessa ratkaistuksi valmiiksi. Ennemminkin kannattaa keskittyä eri tulkintoihin, miten ne vertautuvat toisiinsa ja mitä niistä voisi oppia.

MUISTA MYÖS

Taide odottaa tulkintaa, se ei puhu puolestaan.
Omien tuntojen ja tulkintojen tekemistä ja esittämistä ei tarvitse ujostella, vasta siten teos herää eloon.

Lähde: Nykytaide oppimisympäristönä, Kiasma_

Kiasman kokoelmat