Pirkanmaan ruotsinopet

Digitaalistaktiilinen pedagogiikka lukion ruotsin opetuksessa

ÄÄNTÄMINEN

A) DIGITAALINEN HARJOITTELU
Ääntäminen on erittäin merkittävässä roolissa suullisessa kommunikaatiossa:
-> viestin välittyminen kohdekieliselle kuulijalle
-> vieraskielisen vastauksen ymmärtäminen (ääntämisen tuntemus auttaa kuullunymmärtämisessä!)

1) ÄÄNNETASO
Opettajan kanssa yhdessä tehtävää äänteiden paikan ja ääntämistavan harjoittelua voi täydentää digitaalisesti esim. ääntämisvideoilla: http://www.uttal.se/ -> Videoiden avulla oppija voi hahmottaa, miten ja missä eri äänteet äännetään, jokainen voi harjoitella omaan tahtiin

Speech-to-text: Easy Spelling Aid (IPad) -tunnistaako äänentunnistus sanomasi sisällön, onko ääntämisesi tarpeeksi hyvää, jotta kone tunnistaa sen?

2) SANATASO
Huom! Eri aihepiirien sanoilla harjoitteleminen kasvattaa samalla passiivista sanavarastoa!

Äänteisiin keskittyvä, sanatason harjoittelu interaktiivisen kuvasanaston avulla: Lexin bildteman  (valitse aihe, vie hiiri eri sanojen päälle, klikkaa, kuuntele ja toista)

IPad: Bitsboard Pro -Flashcards -oppija voi harjoitella opettajan mallin perässä omaan tahtiin. 

-> oman ääntämisvideon teko Adobe Spark video -sovelluksella: oppilaat laativat omasta ääntämisestään näytevideon, jossa ensin annetut yksittäiset sanat kuvien kera ja sitten muutama annettu lause esim. Svenskt uttal: Norden (RUB5) 

 

B) TOIMINNALLINEN HARJOITTELU
- äännekukkaset k -kirjaimella (Heinin malli)
- haaraniittisovellukset (Fokus 5 kpl 1 sanastoon): o -kirjaimen ja ä-kirjaimen ääntäminen
- Fidget-spinner -harjoitus

PUHEHARJOITTELU

A) DIGITAALINEN HARJOITTELU

Blabberize 
- IPad: Toontastic/Puppet Pals/Tellagami

B) TOIMINNALLINEN HARJOITTELU
- haaraniittisovellukset 
- kertomakortit

KUULLUNYMMÄRTÄMINEN

 DIGITAALINEN HARJOITTELU
- Educaplay: sanelu
- Lyricstraining: musiikin avulla harjoittelu

- Responsive voice: Liitä esim. sanomalehden teksti lukijaan, kuuntele ja yritä ymmärtää sen sisältö. Voit samalla seurata itse tekstiäkin.


SANASTO JA KIELIOPPI

A) DIGITAALINEN HARJOITTELU

Reactored -kielityökalu (Tampereen kaupunki lunastanut käyttöön!): esim. "Ajanviettoa kavereiden kanssa" tai "Vad är ditt drömyrke? Del 1"
Educaplay
Glosor
Kubbu

B) TOIMINNALLINEN HARJOITTELU

- kappaleen tekstin lauseet korkein
- kindemunakotelot: muodosta kirjaimista sana
- pyöräytyspeli ja aihepiirit: sano aihepiirin sana
- Dobble-peli: laadi itse ja sisällytä siihen haluamasi sanat kuvina
- verbi vai substantiivi karkkipurkki -magneettitauluharjoitus 
- pultti ja mutterit: muodosta niin monta sanaa kuin ehdit

KIELIOPPI

1) SUBSTANTIIVIT

- miniroskikset ja niihin tiputettavat laput
- munakennot ja niihin jätskitikut
- skyr-lusikat ja ne oikein/väärin rasioihin
- polkimet -peli 
- korkkitaulut

2) VERBIT
- verbintaivutus noppapeli
- konditionaali korkkilappusin + magneettitaululla
- imperfekti pyykkipojin 
- imperfekti/perfektitaulu
- verbien konjugaatiot kukkasin

KIRJOITTAMINEN

DIGITAALINEN HARJOITTELU
- Adobe Spark Post ja Page 
Storybird
Lucid Press