Kieli- ja kulttuuriryhmät

Suomen kielen oppimisen tukeminen

Suomen kielen taidon kehittymistä edistetään tavoitteellisesti kielitaidon eri osa-alueilla lasten tarpeista ja edellytyksistä lähtien. Monipuolisten vuorovaikutustilanteiden ja oppimisympäristöjen avulla lapsille tarjotaan mahdollisuuksia käyttää ja omaksua suomea toisena kielenä. Lähtökohtana on arkielämän konkreettinen kieli ja sen ilmaisuvaranto.