Kotoutumisen tukeminen

Kotoutumisen tukeminen

Varhaiskasvatus tukee lapsen kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Osa lapsista tutustuu suomalaiseen kulttuuriin ja suomen kieleen vasta tullessaan varhaiskasvatukseen.

Huoltajille kerrotaan suomalaisen varhaiskasvatustoiminnan tavoitteista, sisällöistä ja menetelmistä.

Lapsen kotoutumisen tukeminen kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tarvittaessa lapselle laaditaan kotoutumissuunnitelma.

Alaikäisen kotoutumissuunnitelma

Kotoutumissuunnitelma laaditaan kotoutumislain mukaan aina ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskeluluvan saaneelle alaikäiselle maahanmuuttajalle (15 §). Muille alaikäisille maahanmuuttajille kotoutumissuunnitelma laaditaan, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Alaikäisen kotoutumissuunnitelman laatimisesta vastaa kunta monialaisena yhteistyönä. Kotoutumissuunnitelma laaditaan yhdessä lapsen tai nuoren ja hänen huoltajansa tai edustajansa kanssa.

Alaikäisen maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelman tarvetta arvioitaessa huomioidaan yksilölliset olosuhteet, alaikäisen toiveet sekä lastensuojelulain mukaisesti hänen etunsa ja kehitysvaiheensa.

Pääsääntöisesti lapset ja nuoret ohjataan normaalipalvelujen pariin. Palveluja sovelletaan niin, että ne tukevat riittävästi maahanmuuttajalasten ja -nuorten terveyttä ja ikätasoon kuuluvaa kehitystä.