Kummun koulun arviointisuunnitelma

Arviointikansiota aletaan koota 1. luokalla. Arviointikansioon kootaan kaikki kertyneet arviointidokumentit.

Milloin

Koko koulu

Opettaja /Oppilas

Huoltaja

Elo–syyskuu

Koulun vanhempainillat: esitellään koulun toiminta-ajatus, koulun käyttämät arvioinnin muodot ja yhteisiä asioita.

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Luokkakohtainen vanhempainilta: opettaja esittelee

· eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt ko. lukuvuodelle

· arviointikäytänteet

· oman pedagogisen ajattelunsa, työtapansa jne.

· kertoo, mitä oppilaalta odotetaan.

Aloittaa kodin ja koulun yhteistyön.

Opettaja esittelee/säännöllisesti kertaa läpi lukuvuoden ao. oppiaineen tavoitteet ja sisällöt, jotta oppilas saa tietää mitä häneltä odotetaan.

Osallistuu koko koulun ja luokkakohtaiseen tilaisuuteen.

Saa selville, millaisia arviointikäytänteitä opettaja käyttää ja mitä oppilaalta odotetaan ko. lukuvuonna.

 

 

 

 

Elo–syyskuu

 

Opettaja ja oppilas käyvät keskustellen läpi oppilaan edellisen lukuvuositodistuksen.

Pohditaan suullisesti vahvuuksia, kehittymisen alueita ja tavoitteita.

Oppilaalle voi antaa tässä yhteydessä tavoitesuunnitelman kotona täytettäväksi.

 

Syyskuu

 

Keskustelun pohjalta oppilas laatii itselleen kirjallisen tavoitesuunnitelman lukuvuodeksi.

Tavoitesuunnitelma 1-6
Tavoitesuunnitelma 7-9
Huoltajalle täytettäväksi.docx
OPS-tiimi kirja.docx

Huoltaja allekirjoittaa ja mahdollisesti kommentoi oppilaan suunnitelmaa.

Syys–

lokakuu

 

Jatkuvaa arviointia eri tavoin.

Esimerkiksi kokeita, tarinoita, esseitä yms. Annetaan myös kirjallista palautetta ja/tai itsearviointeja tai vertaisarviointeja eri oppiaineista.

Tavoiteasettelua pidetään esillä/mielessä eri tavoin.


Huoltajaa tiedotetaan sopivalla tavalla jatkuvasta arvioinnista.

Huoltaja allekirjoittaa tai kuittaa Wilmassa kokeet ja testit.

Marras–

tammikuu

Oppilaiden suorittama itsearviointi

 

Oppimiskeskustelu

 

Oppilas suorittaa itsearvioinnin.

Oppilas, luokanopettaja/-ohjaaja ja huoltaja oppimiskeskustelussa. Opettaja merkitsee päivämäärän wilmaan.

Keskustelun pohjana itsearviointi, syksyinen tavoitesuunnitelma sekä mahdollisesti erilaisia oppilaan valitsemia töitä.

 

Oppimiskeskustelussa on esillä myös luokka-astekohtaiset keskusteluteemat (ks. sivun alaosa Koulumme arviointikäytänteet 1 - 9)

 

Joulu–

tammikuu

Välitodistus luokat 7-9 syyslukukauden päätteeksi

Oppilas tarkastelee syksyistä tavoitesuunnitelmaansa. 

Pidetään tavoitesuunnitelma esillä ja palautellaan mieliin säännöllisesti.

 

Helmikuu

 

Jatkuvaa arviointia eri tavoin.

Esimerkiksi kokeita, tarinoita, esseitä yms. Annetaan myös kirjallista palautetta ja/tai itsearviointeja tai vertaisarviointeja eri oppiaineista.

Tavoiteasettelua pidetään esillä/mielessä eri tavoin.

Huoltajaa tiedotetaan sopivalla tavalla jatkuvasta arvioinnista.

Huoltaja allekirjoittaa tai kuittaa Wilmassa kokeet ja testit.

Huhtikuu

Lukuvuoden yhteinen arviointi, jossa
oppilaiden suorittama itsearviointi
(myös oppiaineet)
ARVIOINTILIITE LUKUVUOSI 1-2 -LUOKAT-1.docx
ARVIOINTILIITE LUKUVUOSI 3-4 -LUOKAT.docx
ARVIOINTILIITE LUKUVUOSI 5-6 -LUOKAT.docx
ARVIOINTILIITE LUKUVUOSI 7.docx
ARVIOINTILIITE LUKUVUOSI 8.docx

Oppilas tekee itsearvioinnin. Luokanopettaja tai -ohjaaja kommentoi kirjallisesti.

Itsearviointi liitetään arviointikansioon.

9. luokan nivelvaiheen lisäarviointi.

Huoltaja kommentoi itsearviointia kirjallisesti.

Touko–kesäkuu

Lukuvuositodistus

Arviointikansio annetaan kotiin kesän ajaksi nähtäväksi. Palautetaan syksyllä.

Huoltaja allekirjoittaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä