Koulumme arviointikäytänteet vuosiluokilla 1–9

 

1 lk

S

Oppimiskeskustelu: oppimisen tavoitteiden asettaminen ja koulun aloittaminen, tutuksi tuleminen

 

K

Lukuvuositodistus: sanallinen

2 lk

S

Oppimiskeskustelu: oman vastuun kehittyminen, oppimisen edistyminen, kielelliset taidot ja työskentelytaidot, taito huolehtia omista ja yhteisistä tehtävistä

 

K

Lukuvuositodistus: sanallinen

Lukuvuoden päätteeksi annetaan todistuksen lisäksi koulun arviointisuunnitelman mukaista muuta arviointipalautetta.

3 lk

S

Oppimiskeskustelu: oppimisen edistyminen, koulun omat teemat

 

K

Lukuvuositodistus: sanallinen

4 lk

S

Oppimiskeskustelu: oppimisen edistyminen, arvioinnin periaatteet

 

K

Lukuvuositodistus: numerot, edistymistä kuvaillaan sanallisesti oppimisprosessin aikana ja sen päätteeksi, esim. oppilaan kanssa keskustellen ja erilaisia arviointitiedotteita käyttämällä.

5 lk

S

Oppimiskeskustelu: oppimisen edistyminen

 

K

Lukuvuositodistus: numerot, edistymistä kuvaillaan sanallisesti oppimisprosessin aikana ja sen päätteeksi, esim. oppilaan kanssa keskustellen ja erilaisia arviointitiedotteita käyttämällä.

6 lk

S

Oppimiskeskustelu: oppimisen edistyminen

 

K

Lukuvuositodistus: numerot, edistymistä kuvaillaan sanallisesti.

Lukuvuoden päätteeksi annetaan todistuksen lisäksi koulun arviointisuunnitelman mukaista muuta arviointipalautetta.

7 lk

S

Oppimiskeskustelu: oppimisen tavoitteiden asettaminen

Välitodistus: numerot, edistymistä kuvaillaan sanallisesti oppimisprosessin aikana ja sen päätteeksi, esim. oppilaan kanssa keskustellen ja erilaisia arviointitiedotteita käyttämällä.

 

K

Lukuvuositodistus: numerot, opinnoissa edistymistä kuvaillaan sanallisesti oppimisprosessin aikana ja sen päätteeksi, esim. oppilaan kanssa keskustellen ja erilaisia arviointitiedotteita käyttämällä.

8 lk

S

Oppimiskeskustelu: oppimisen edistyminen
Välitodistus: numerot, opinnoissa edistymistä kuvaillaan sanallisesti oppimisprosessin aikana ja sen päätteeksi, esim. oppilaan kanssa keskustellen ja erilaisia arviointitiedotteita käyttämällä.

 

K

Lukuvuositodistus: numerot, opinnoissa edistymistä kuvaillaan sanallisesti oppimisprosessin aikana ja sen päätteeksi, esim. oppilaan kanssa keskustellen ja erilaisia arviointitiedotteita käyttämällä.

9 lk

S

Välitodistus: numerot, edistymistä kuvaillaan sanallisesti oppimisprosessin aikana oppilaan kanssa keskustellen ja erilaisia arviointitiedotteita käyttämällä. Huoltajille ja oppilaalle annetaan riittävästi tietoa oppilaan opinnoissa edistymisestä.

 

K

Päättötodistus: numerot. Oppilaalle on lisäksi annettava muuta arviointipalautetta koulun arviointisuunnitelmassa määrittämällä tavalla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä