Kotoutumisen tukeminen

Kotoutumisen tukeminen Kummun koulussa

Koko kouluyhteisön ja kaikille yhteisen opetuksen lisäksi
  • perusopetukseen valmistava opetus
  • suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) -opetus
  • oman äidinkielen opetus
  • koulunkäynnin ja oppimisen tuki, mm. omakielinen tukiopetus (venäjän kielellä)
  • oppilaanohjaus
  • oppilashuoltopalvelut
  • tarvittaessa oppimissuunnitelman ja kotoutumissuunnitelman laatiminen