***Kasvatusohjaaja (ei julkinen)

Mitä kasvatusohjaaja tekee?

Olen Maria Lappalainen ja aloitin elokuussa Kummun koululla kasvatusohjaajan tehtävässä. Kasvatusohjaaja kuuluu osaksi koulun oppilashuoltoa ja toimii kuraattorin työparina. Käytännössä työhöni kuuluu koulukuraattorin tehtävän tavoin kohdennettu, yksilöllinen tuki ja yleinen, koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tuki. Käytännössä tämä tuki merkitsee oppilaiden ja koulun henkilökunnan kasvatustehtävän tukemista koulun arjessa. Yleisellä tasolla työni painopisteenä on sen takaaminen, että koulun yhteisö on turvallinen kaikille sen jäsenille ja jokainen lapsi ja nuori voi osallistua sen toimintaan omana itsenään.

Luokissa ja pienryhmissä kasvatusohjaaja osallistuu:
  • luokkahengen tukemiseen (ryhmäyttäminen)
  • kaveritaitojen kehittymiseen (yhteistyötaidot)
  • koulussa työskentelyn tukemiseen (työrauha)

Muun oppilashuollon tavoin työn painopisteenä on koulussa esiin tulevien vaikeuksien havaitseminen ja varhainen puuttuminen. Yhdessä koulukuraattorin kanssa tuemme oppilaita ja heidän perheitään ongelmatilanteissa keskusteluin, antamalla neuvontaa ja järjestämällä erilaisia tukitoimia. Jokainen koulun (ja esikoulun!) oppilas on tervetullut keskustelemaan itsenäisesti. Kasvatusohjaajaan voi olla kuitenkin yhteydessä myös oppilaan vanhempi, opettaja, terveydenhoitaja tai joku muu henkilö. Koulun tarjoama oppilashuolto on todella matalan kynnyksen toimintaa, joten yhteyttä kannattaa ottaa mahdollisimman nopeasti, kun huolta aiheuttavia asioita ilmenee.

Kasvatusohjaan kanssa voit keskustella, mikäli mieltäsi painaa jokin asia. Ne voivat liittyä:

  • koulumotivaatioon ja kouluun tulemiseen (esim. toistuvat myöhästymiset, lintsaus)
  • kaverisuhteisiin koulussa ja vapaa-ajalla
  • tunteiden hallintaan tai mielialaan (esim. sulkeutuminen, vihaisuus, masennus)
  • kotona ilmeneviin hankaluuksiin (esim. riitoihin, päihteiden käyttöön, mielenterveysongelmiin)
  • mieltä painaviin muihin asioihin (esim. yksinäisyys)


Keskustelut kasvatusohjaajan kanssa ovat luottamuksellisia. Tietenkin alaikäisten kanssa työskennellessä joudumme miettimään, milloin lapsen tai nuoren kertomat asiat ovat sellaisia, että myös huoltajan on syytä tietää niistä. Kasvatusohjaajalla, kuten muillakin alaikäisten kanssa työskentelevillä, on velvollisuus ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen, jos hän arvioi lapsen tai nuoren olevan lastensuojelun tuen tarpeessa.

Pidetään toisistamme huolta niin koulussa kuin sen ulkopuolella!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä