Ohjeita sijaiselle

OHJEITA SIJAISELLE

Koulukatu 6, 83500 OUTOKUMPU
vs. rehtori Mika Norppa 050 - 3470 787
apulaisjohtaja Tiina Sirkka 044 - 7559 441
apulaisjohtaja Maiju Rättyä 044 7559 259
koulusihteeri Marja-Liisa Pylkkänen 044 - 7559 255
koulusihteeri Päivi Kolehmainen 044 - 7559 270  

KUN TULET SIJAISEKSI, HUOMIO AINAKIN SEURAAVAT SEIKAT:

 1. Kysy ja ota selvää tulevista oppitunneista luokan- ja aineenopettajalta. Yleensä poissaoleva opettaja on jättänyt luokkaansa ohjeet tai lähettänyt ne sinulle sähköpostitse.
 2. Esittele itsesi koulun henkilökunnalle. Epäselvissä tilanteissa voit kääntyä kenen tahansa henkilökuntamme jäsenen puoleen.
 3. Toimita palkkatoimistoon palkanmaksua varten kelpoisuustodistukset, verokortti ja sähköisesti täytetty ilmoitus sijaisuuden hoitamisesta.
 4. Luokan tietokoneen saat käyttöösi sijaisen profiililla. Nämä tunnukset toimitetaan sinulle sähköpostitse tai saat ne haltuusi apulaisjohtajilta kysymällä. ÄLÄ JÄTÄ NÄITÄ TUNNUKSIA OPPILAIDEN NÄHTÄVÄKSI.
 5. Koulun avaimet saat käyttöösi kuittausta vastaan koulusihteeriltä.
 6. Huomio tuntien alkamis- ja loppumisajat ja ole täsmällinen niiden suhteen. Huolehdi itse oppitunnin loppumisesta oikea-aikaisesti.
 7. Suorita välituntivalvontasi vuorolistan mukaisesti ja täsmällisesti. Lista on naulakon luona olevalla ilmoitustaululla opettajainhuoneessa.
 8. Olet oikeutettu valvontaruokailuun ruokalassamme mikäli pidät oppitunnin ennen ko. ryhmän ruokailua. Muista, että valvontaruokailuun liittyy valvontavastuu.
 9. Oppituntien aikana ei ole suotavaa soittaa, eikä vastaanottaa puheluja, ellei se ole työnsuorittamisen kannalta tärkeää. Kaikilta henkilökunnan jäseniltä, myös sijaisilta, odotetaan esimerkillisestä käytöstä.
 10. Oppitunnin päättyessä huolehdit luokkasi jäämisestä siistiin kuntoon. Valvot oppilaiden lähtemisen välitunnille. Koulupäivän lopussa sammuta valot ja sähkölaitteet (tietokone, dokumenttikamera, videotykki) luokastasi ja lukitse luokan ovi.
 11. Muista antaa oppilaille jatkuvasti riittävästi tekemistä. Toimettomuus johtaa helposti epäjärjestykseen. Tärkeintä on että SINÄ olet luokan aikuinen, jolla on opetus- ja kasvatustehtävä.
 12. Jos olet jostakin epätietoinen, kysy! Vanha sanonta pitää paikkansa: ”Ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä.”
 13. Voit osallistua kahviporukkaan tuomalla omia kahvipaketteja koululle. Muista, että vastaat omalta osaltasi opettajainhuoneen siisteydestä!


Päivitetty 14.8.2019

Sijaiskansio

Jokaisessa luokassa on opettajan laatima sijaiskansio, josta löytyvät tärkeimmät ohjeet sijaisen työtä helpottamaan. Sijaiskansio löytyy luokasta taulukaapista oikealta puolelta.