Kotoutumisen tuki

Alaikäisen kotoutumissuunnitelma

Kotoutumissuunnitelma laaditaan kotoutumislain mukaan aina ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskeluluvan saaneelle alaikäiselle maahanmuuttajalle (15 §). Muille alaikäisille maahanmuuttajille kotoutumissuunnitelma laaditaan, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Alaikäisen kotoutumissuunnitelman laatimisesta vastaa kunta monialaisena yhteistyönä. Kotoutumissuunnitelma laaditaan yhdessä lapsen tai nuoren ja hänen huoltajansa tai edustajansa kanssa.

Alaikäisen maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelman tarvetta arvioitaessa huomioidaan yksilölliset olosuhteet, alaikäisen toiveet sekä lastensuojelulain mukaisesti hänen etunsa ja kehitysvaiheensa.

Pääsääntöisesti lapset ja nuoret ohjataan normaalipalvelujen pariin. Palveluja sovelletaan niin, että ne tukevat riittävästi maahanmuuttajalasten ja -nuorten terveyttä ja ikätasoon kuuluvaa kehitystä.