Kasvun ja oppimisen tuki

Tehostettu tuki

Jos tuen tarve kasvaa, annetaan lapselle pedagogiseen arvioon perustuen tehostettua tukea. Tehostettu tuki on jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää lapsen kasvun ja oppimisen tukemista. Lapsi voi tällöin tarvita useampaa tuen muotoa. Tehostettua tukea annetaan lapselle laadittavan tehostetun tuen oppimissuunnitelman mukaisesti. Jos tehostettua tukea ei enää tarvita, tehdään pedagoginen arvio ja sen perusteella lapsi siirtyy takaisin yleiseen tukeen.