Kasvun ja oppimisen tuki

Erityinen tuki

Jos tehostettu tuki ei riitä lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseksi, on seuraavana tuen vaiheena erityinen tuki. Ennen erityisen tuen antamista tehdään pedagoginen selvitys ja erityisen tuen päätös. Erityisessä tuessa lapselle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma).