HI8

Nimetön #e5ca

  Arviointiasetelma

  Hyvä oppiminen (HI8)

  • Tunnistan historian ja yhteiskuntaopin opetussuunnitelman tavoitteet
  • Ymmärrän yhteiskuntaopin perusluonteen eli ainesubstanssin.

  Arviointitavat

  • Itsearviointi = Itsearviointi

  Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdä arviointikortteja.

  8. Maailma tänään

  Kurssilla tarkastellaan ja analysoida ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä maailmalla ja meillä.

  Tavoitteet

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • oppii seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia eri medioista, vertailemaan niitä keskenään ja arvioimaan niitä kriittisesti
  • tiedostaa, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuu
  • ymmärtää, että yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on merkityksellistä
  • saa kokonaiskuvan maailman kriisipesäkkeiden taustoista ja tapahtumista
  • harjaantuu projektimaiseen työskentelyyn ja oppii muodostamaan oman, perustellun mielipiteensä asioista
  Sisällöt
  • seurataan ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä ja tutkitaan niiden taustoja
  • tutustuaan eri medioiden toimintaan ja vieraillaan mahdollisesti lehden uutistoimituksessa
  • opiskelu on projektimaista ja tuotokset päätetään erikseen aina kurssin alkaessa


   Arviointi

   Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa oppitunneilla ja sovittujen projektien tekemistä.


   .